+4
punkti par precīzu rezultātu 18 uzdevumā
+2
punkti par gandrīz precīzu rezultātu 6 uzdevumā
 
Atbildēja nepareizi uz 30 uzdevumu
 
Iesniedza atbildi 30 uzdevumam, gaida vērtējumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 26
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 27
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 25
 
Pieteicās risināt 27 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 29
 
Pieteicās risināt 26 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 25 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 29 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 28 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 30 uzdevumu
 
Iesniedza atbildi 24 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Atbildēja nepareizi uz 19 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 22
 
Iesniedza atbildi 18 uzdevumam, gaida vērtējumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 20
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 21
 
Pieteicās risināt 20 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 21 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 22 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 23 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 24 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 19 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 16
 
Iesniedza atbildi 12 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Atbildēja nepareizi uz 15 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 17
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 14
 
Atbildēja nepareizi uz 13 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 17 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 16 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 15 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 13 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 18 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 11 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 14 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 10
 
Atbildēja nepareizi uz 7 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 11 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 10 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 9 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 9 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 8
 
Pieteicās risināt 8 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 7 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 12 uzdevumu
 
Iesniedza atbildi 6 uzdevumam, gaida vērtējumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 5
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 4
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 3
 
Pieteicās risināt 6 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 5 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 1 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 4 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 3 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 2
 
Pieteicās risināt 2 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 1 uzdevumu
+1
par aptaujas aizpildīšanu
 
Reģistrējās konkursā ”Fizmix Eksperiments”