+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 16
 
Atbildēja nepareizi uz 28 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 23
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 17
 
Pieteicās risināt 17 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 28 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 30 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 27
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 22
 
Pieteicās risināt 22 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 23 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 29
 
Pieteicās risināt 29 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 12 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 15
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 20
 
Pieteicās risināt 27 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 21 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 21 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 26
 
Pieteicās risināt 26 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 25
 
Pieteicās risināt 25 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 19 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 19 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 20 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 16 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 15 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 14
 
Pieteicās risināt 14 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 13
 
Pieteicās risināt 13 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 11 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 11 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 10 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 10 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 9
 
Pieteicās risināt 9 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 8
 
Pieteicās risināt 8 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 7 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 7 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 6 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 5
 
Pieteicās risināt 5 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 4
 
Pieteicās risināt 4 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 3
 
Pieteicās risināt 3 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 2
 
Pieteicās risināt 2 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 1
 
Pieteicās risināt 1 uzdevumu
 
Reģistrējās konkursā ”Fizmix Eksperiments”