+2
punkti par gandrīz precīzu rezultātu 30 uzdevumā
 
Iesniedza atbildi 30 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Pieteicās risināt 30 uzdevumu
 
Iesniedza atbildi 24 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Pieteicās risināt 24 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 26
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 29
 
Pieteicās risināt 29 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 27
 
Pieteicās risināt 27 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 26 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 25
 
Pieteicās risināt 25 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 16
 
Atbildēja nepareizi uz 23 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 23 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 22 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 22 uzdevumu
 
Iesniedza atbildi 12 uzdevumam, gaida vērtējumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 21
 
Pieteicās risināt 21 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 28 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 28 uzdevumu
 
Iesniedza atbildi 18 uzdevumam, gaida vērtējumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 20
 
Atbildēja nepareizi uz 9 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 20 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 11 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 19 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 19 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 17
 
Pieteicās risināt 17 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 16 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 18 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 15 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 15 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 14
 
Pieteicās risināt 14 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 13
 
Pieteicās risināt 13 uzdevumu
 
Iesniedza atbildi 6 uzdevumam, gaida vērtējumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 10
 
Pieteicās risināt 12 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 11 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 10 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 9 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 8
 
Pieteicās risināt 8 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 7 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 7 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 6 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 5
 
Pieteicās risināt 5 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 4
 
Pieteicās risināt 4 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 3
 
Pieteicās risināt 3 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 2
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 1
 
Pieteicās risināt 2 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 1 uzdevumu
+1
par aptaujas aizpildīšanu
 
Reģistrējās konkursā ”Fizmix Eksperiments”