Atbildēja nepareizi uz 21 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 28 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 27 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 17
 
Pieteicās risināt 25 uzdevumu
 
19 uzdevums anulēts
 
Pieteicās risināt 21 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 20 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 18
 
Atbildēja nepareizi uz 15 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 13 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 12 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 11
 
Pieteicās risināt 15 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 20 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 19 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 18 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 17 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 13 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 12 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 11 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 6
 
Atbildēja nepareizi uz 5 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 4 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 3
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 2
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 1
 
Pieteicās risināt 6 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 5 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 4 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 3 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 2 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 1 uzdevumu
 
Reģistrējās konkursā ”Fizmix Eksperiments”