Pieteicās risināt 26 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 23 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 16 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 24 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 14
 
Atbildēja nepareizi uz 22 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 17
 
Pieteicās risināt 17 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 23 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 20
 
Pieteicās risināt 20 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 22 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 21
 
Pieteicās risināt 21 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 19
 
Pieteicās risināt 19 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 16 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 15 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 15 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 13 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 11 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 14 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 13 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 7 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 5
 
Pieteicās risināt 12 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 11 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 10 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 10 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 9
 
Pieteicās risināt 9 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 8
 
Pieteicās risināt 8 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 7 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 5 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 4 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 2
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 3
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 1
 
Pieteicās risināt 6 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 4 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 3 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 2 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 1 uzdevumu
+1
par aptaujas aizpildīšanu
 
Reģistrējās konkursā ”Fizmix Eksperiments”