+4
punkti par precīzu rezultātu 24 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 18 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 12 uzdevumā
+2
punkti par gandrīz precīzu rezultātu 6 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 30 uzdevumā
 
Iesniedza atbildi 30 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Iesniedza atbildi 24 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Iesniedza atbildi 18 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Iesniedza atbildi 12 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Iesniedza atbildi 6 uzdevumam, gaida vērtējumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 14
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 23
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 16
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 11
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 28
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 22
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 27
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 29
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 26
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 25
 
Pieteicās risināt 30 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 29 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 28 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 27 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 26 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 25 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 21
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 20
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 19
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 15
 
Atbildēja nepareizi uz 13 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 10
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 9
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 7
 
Pieteicās risināt 24 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 23 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 22 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 21 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 20 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 19 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 17
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 8
 
Pieteicās risināt 18 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 17 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 16 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 15 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 14 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 13 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 12 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 11 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 10 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 9 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 8 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 7 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 5
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 3
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 1
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 2
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 4
 
Pieteicās risināt 6 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 5 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 4 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 3 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 2 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 1 uzdevumu
+1
par aptaujas aizpildīšanu
+1
par āķīgo uzdevumu izpildīšanu
 
Reģistrējās konkursā ”Fizmix Eksperiments”