Atbildēja nepareizi uz 51 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 51 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 52 uzdevumu
 
26 uzdevums anulēts
 
Pieteicās risināt 28 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 15 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 13 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 12 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 27 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 26 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 23 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 22 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 21 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 15 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 13 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 12 uzdevumu
 
Reģistrējās konkursā ”Fizmix Eksperiments”