Mentori

Mārcis Auziņš

Mārcis Auziņš 

Mārcis Auziņš, Dr. habil. phys., Latvijas Universitātes rektors no 2007. līdz 2015. gadam, patlaban LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Lāzeru centra vadītājs. Ar fiziku universitātes vidē (Latvijā un ārvalstīs) Mārcis Auziņš ir saistīts jau 40 gadus. Studiju gados sava skolotāja docenta Ojāra Šmita ietekmē kā savu specializāciju fizikā izvēlējies atomu spektroskopiju un emisiju, un šo izvēli nekad nav nožēlojis. Mārcis Auziņš gan teorētiski, gan praktiski pēta, kā gaisma, kas nāk no lāzeriem, mijiedarbojas ar atomiem: „ Tādā veidā varam labāk saprast gaismu, labāk saprast atomus un šad tad varam uztaisīt arī kādu labu un vajadzīgu ierīci.

Oskars Krievs

Oskars Krievs

Oskars Krievs, Dr. sc. ing., ir Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultātes dekāns. Tiecas attīstīt energoelektronikas tehnoloģiju pielietojumu Latvijā. Kopā ar studentiem Oskars Krievs piedalījies ūdeņraža kartinga – pirmās Latvijas ūdeņraža mašīnas – izgatavošanā.

Pēteris Apse-Apsītis

Pēteris Apse-Apsītis

Pēteris Apse-Apsītis, Dr. sc .ing., ir Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks, docents, elektrotehnoloģiju lietpratējs. Pēteris Apse-Apsītis pārzina informācijas un elektrotehnoloģijas praksē (izglītībā, sadzīvē un darbavietā), kā arī aktīvi pauž savu viedokli par zināšanām un to radīšanu.

Armands Šenfelds

Armands Šenfelds

Armands Šenfelds, Mg.sc.ing., Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieks, doktorants. Bakalaura grādu ieguvis RTU, kam sekoja maģistrantūras studijas Reinas-Vestfāles Tehniskajā universitātē Āhenē, ar Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta stipendiju. Studiju laikā veicis pētijumus energoelektronikas pielietojumam elektromobilitātei, savukārt šobrīd pievērsies inteliģentu energosistēmu pielietojumu mūsdienīgas ražošanas praktiskai pētniecībai

Guntars Kitenbergs 

Guntars Kitenbergs, Dr. phys., Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas nodaļas vadītājs un pētnieks, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs. Pats sevi dēvē par eksperimentālo fiziķi, kurš nodarbojas ar mīkstās vides pētniecību. Dubulto doktora grādu ieguvis Latvijas Universitātē un Francijas Pjēra un Marijas Kirī Universitātē. Guntars zinātni uzskata par savu dzīvesveidu, tāpēc nekautrējas skaidrot sabiedrībai zinātnes lomu un pienesumu Latvijai. 

Kārlis Dreimanis

Kārlis Dreimanis, Dr. phys., RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra zinātnieks. Kārlis patlaban strādā Eiropas Kodolpētījumu organizācijā (CERN), pārstāvot Latvijas zinātniekus CMS eksperimentā, kura mērķis ir novērot un fiksēt jaunus fizikas fenomenus.