Absolūta nulle
Iecavas vidusskola
  • Absolūtā nulle atbilst −273,15° C.
  • 23
    Vieta reģionā
  • 30
    Risinātie uzdevumi
  • 42
    Kopā punkti

Atbildētie uzdevumi:

24 Eksperimentālais uzdevums „Smilšu blīvums” +4 18 Eksperimentālais uzdevums “Virsmas spraigums” +4 30 Eksperimentālais uzdevums „Ūdens apgāde” +4 21 Skaņas ātrums Pareizi 15 Pretestību slēgumi Nepareizi 19 Jauda Nepareizi 20 Energoefektivitāte Pareizi 28 Elektriskā ķēde Nepareizi 23 Siltumenerģija Nepareizi 26 Huka likumam pa pēdām Pareizi

Komentāri

Komandas aktivitātes

+4
punkti par precīzu rezultātu 24 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 18 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 30 uzdevumā
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 21
 
Atbildēja nepareizi uz 15 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 19 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 20
 
Atbildēja nepareizi uz 28 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 23 uzdevumu
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 26