Rukola
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
 • Komandas sastāvs
  Elza Līna Liniņa
  Skolotājs
  Aija Monika Vainiņa
  Komandas kapteinis
  Linda Sokoļska
  Izolde Spriņģe
  Aleksis Aleksandrs Vilnītis
  Betija Valciņa

Atbildētie uzdevumi:

26 "Skaņas ātrums" Nepareizi 27 "Šķīduma blīvums" +4 28 "Slīpā plakne" +4 29 "Elektriskās ķēdes jauda" +4 30 "Krītošais stienis" +4 17 “Elektropārvade” Pareizi 24 “Latvija 100” Pareizi 22 “Drošinātājs” Nepareizi 25 “Mīnas sprādziens” Pareizi 19 “Foto” Pareizi

Komentāri

Fizika
h̴̛̲̗͈̯̼̖̳̰̣̰̺̣̰̆͋͊ͥ̈̐̉ͩͦ͝ ̅̌̐ͤ͋͋̈ͨͭͬ̀̚͏̷͏̶̗̦̪̘̱̯͉̭̝̙ͅ ̸̢̲̦̫̞͕͈͍̙̹̱̎̿̓̂̀̽ͯ́ ̸̵̷̩̩̣̘̮̗̪͇̤͉͈͎̘̒ͭ̓ͧ̑̍e̷̡̤̱̪͓̳̩̱̝͓̼̗̻͌̓͆̉̿̈́ͬ̑ͤ̾́ͣ͜͡͞ ̓̋̓̇ͫ̚҉̢̩͖͚͔̭̫͔͉̲͟͢ ͓̮̭͎̩͎̱͙̣̎̽ͤ̿ͭ̆ͭͣ̑̍ͬ͆̂̓́͠ ̓͊̐̄̈̃͌͠͏̤̗̦̟̹̗̯̜̞̮͉͜ ̷̡͙̫̰͍̬̟͍̘͐ͨ͗͂ͣ̾̊̿͒̋ͧ̌̐̅ͣ̽͂͜ ̊ͧͥ̄̈́͑̊̎̌̔̓͗̃̌͌ͣ̍̍͏҉̗̣̤̺̞̙̖̞̗̩͢͝ͅͅc̸̴̸̮̝̫̰̹̘̞̟͖͙̄̓́͊͆̒ͥ̒̐̃ͣ͟͢ͅ ̶̛͚͖̠̗̙̠͓̪̪̲̳̮̭̱͉̽̏ͪͭ̀͜ ̧̡̣̻̱̦̫̰̰͖̥̻͚̲ͮ̄̀͗͂̀̐͋̒̒ ͥͭͤ͛̾̾͗̈̋ͬ͏̞͕̭͟ ̅͂ͬ̆ͪ̉ͥ̍ͭ́͒͘͏͏̮̞̝̳͎̱̬̩̻̖̜̱̘̗̯̮̟͙ ̸͋̍̌̒̓̓ͩ̑̅̀ͧ͐̈́͏̴̫̗̹̬̬̗͇͜ ̵̵̭͖͈͓͖̝̭̟̼͕̥̰͒̐͊́ͥ͐̋̃̾̾ͤ́̿̐ͮͮ ͦ͊̈̇̂̋ͪ̍͌̚͏͈̖̬͖͚͕̪͓͕͚͎͔͖͈̬̬̠͚ ̷̸̳͍̘̻̭̫̗̱̥̺̥͉̝̤̹̜̙̳ͪ̋̓͛̽̈̇̕͝c̴̢͇̟̟̦̳͛͐̐͆̋̏̿ͫ͊̓ͬͫ̅ͪ̏ͤ͆͠
Fizika
super zēni!

Komandas aktivitātes

+4
punkti par precīzu rezultātu 30 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 29 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 28 uzdevumā
+4
punkti par precīzu rezultātu 27 uzdevumā
 
Atbildēja nepareizi uz 26 uzdevumu
+1
punkts par reģistrēšanos "FIZMIX skolotājiem" portālā
 
Iesniedza atbildi 26 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Iesniedza atbildi 28 uzdevumam, gaida vērtējumu
 
Iesniedza atbildi 30 uzdevumam, gaida vērtējumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 17