Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” detalizēti atlases kārtas noteikumi 2021./2022. 

 

1. Atlases kārta neklātienē notiek no 21. februāra plkst. 9.00 līdz 21. marta plkst. 9.00. 2. Atlases kārta sastāv no 22 konkursa ekspertu un iedvesmotāju sagatavotiem dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem, tie pieejami risināšanai komandas profilā.
3. Atlases kārtas laikā katru nedēļu jeb 4 (četrās) kārtās tiek publicēti uzdevumi – pirmajā un trešajā atlases kārtas nedēļā četri teorētiskie un divi praktiskie uzdevumi, otrajā un ceturtajā atlases kārtas nedēļā četri teorētiskie un viens praktiskais uzdevums.
4. Uzdevumi tiek publicēti četras nedēļās, katru pirmdienu:

5. Komandas uzdevumus var atvērt un aizvērt neierobežotu reižu skaitu, bet katra uzdevuma atbildi var iesniegt tikai vienu reizi.
6. Visi uzdevumi ir klasificēti četrās sarežģītības pakāpēs un par tiem var saņemt atšķirīgu punktu skaitu.
6.1. Par pirmās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts zaļā krāsā, kā arī par komandas saliedēšanas uzdevumu, komanda var nopelnīt 1 punktu;
6.2. Par otrās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts dzeltenā krāsā, komanda var nopelnīt 2 punktus;
6.3. Par trešās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts oranžā krāsā, komanda var nopelnīt 3 punktus;
6.4. Par ceturtās pakāpes uzdevumu jeb uzdevumu, kur iegūt atbildi iespējams tikai eksperimentālā ceļā un kas atzīmēts sarkanā krāsā, komanda var nopelnīt līdz 4 punktiem. 
6.4.1. Punktu skaitu nosaka pēc iesniegtās atbildes precizitātes. Ja eksperimenta rezultāts nav viennozīmīgs un tas iekļaujas noteiktās statistiski pamatotās robežās, tad iegūtais rezultāts tiek vērtēts kā precīzs vai gandrīz precīzs:

7. Atlases kārtā iesniegtās atbildes tiek izvērtētas no 21. februāra plkst. 9.00 līdz 24. marta plkst. 23.59.
8. Konkursa pusfinālam kvalificējas katra reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas) desmit labākās komandas, kas kopumā Atlases kārtā ieguvušas visvairāk punktu. Ja kādā reģionā dalībai konkursā reģistrējušās mazāk kā 10 komandas, atlikušās vietas pusfinālā tiek piešķirtas kāda cita reģiona komandām, kas ieguvušas augstāko punktu skaitu.
9. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, tām tiek sniegti risināšanai papildu uzdevumi.
10.  Komandas, kas kvalificējušās pusfinālam, tiek paziņotas 25. marta plkst. 12.00.