Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” detalizēti Atlases kārtas noteikumi 2020./2021. 

 

1. Atlases kārta neklātienē notiek no 1. marta plkst. 9.00.
2. Atlases kārta sastāv no 28 uzdevumiem, tie pieejami risināšanai komandas profilā.
3. Atlases kārtas laikā katru nedēļu jeb 4 (četrās) kārtās tiek publicēti uzdevumi. Katrā kārtā - seši teorētiskie un viens praktiskais uzdevums. 
3.1. Uzdevumi tiek publicēti četras nedēļās ik pirmdienu:

3.2. Pirmās un otrās nedēļas uzdevumu risināšana un atbilžu iesniegšana notiek līdz 15. marta plkst. 9.00. Trešās un ceturtās nedēļas uzdevumi risināšana un atbilžu iesniegšana notiek līdz 29. marta plkst. 14.00.
4. Komandas uzdevumus var atvērt un aizvērt neierobežotu reižu skaitu, bet katra uzdevuma atbildi var iesniegt tikai vienu reizi.
5. Visi uzdevumi ir klasificēti četrās sarežģītības pakāpēs un par tiem var saņemt atšķirīgu punktu skaitu.
5.1. Pirmās, otrās un trešās pakāpes uzdevumiem ir pieejami četri atbilžu varianti, no kuriem tikai viens ir pareizs.
5.2. Ceturtās pakāpes uzdevumiem atbilžu varianti nav pieejami. Tajos katrai komandai eksperimenta rezultātā jāiegūst noteikts skaitlis, kas jāieraksta uzdevuma atbildes laukā.
5.3.    Pareizās atbildes un iegūtais punktu skaits par visu pakāpju uzdevumiem atlases kārtā komandu profilā tiks paziņots divas reizes:

6. Punktu sadalījums pēc uzdevuma sarežģītības pakāpes:
6.1. Par pirmās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts zaļā krāsā, komanda var nopelnīt 1 punktu;
6.2. Par otrās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts dzeltenā krāsā, komanda var nopelnīt 2 punktus;
6.3. Par trešās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts oranžā krāsā, komanda var nopelnīt 3 punktus;
6.4. Par ceturtās pakāpes uzdevumu jeb uzdevumu, kur iegūt atbildi iespējams tikai eksperimentālā ceļā un kas atzīmēts sarkanā krāsā, komanda var nopelnīt līdz 4 punktiem. 
6.4.1. Punktu skaitu nosaka pēc iesniegtās atbildes precizitātes – katra eksperimenta rezultātam tiks noteiktas statistiski pamatotas robežas, kurās iekļaujoties rezultāts tiks uzskatīts par precīzu vai gandrīz precīzu:

7. Konkursa pusfinālam kvalificējas katra reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas) desmit labākās komandas, kas kopumā ieguvušas visvairāk punktus Atlases kārtā.
8. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, tām tiek sniegti risināšanai papildu uzdevumi.
9. Komandas, kas kvalificējušās pusfinālam, tiek paziņotas 31. martā.