Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” detalizēti Atlases kārtas noteikumi 2018./2019. māc. g.

1. Atlases kārta neklātienē notiek no 11. februāra plkst. 9.00.
2. Atbildes uz visiem uzdevumiem ir jāsniedz līdz 22. marta plkst. 18.00.
3. Atlases kārta sastāv no 30 uzdevumiem, tie pieejami risināšanai komandas profilā.
3.1. Ik nedēļu tiek publicēti seši uzdevumi – pieci teorētiskie un viens praktiskais. Uzdevumi risināšanai pieejami līdz konkursa neklātienes noslēgumam.
3.2. Uzdevumi tiek publicēti piecās kārtās:

4. Komandas uzdevumus var atvērt uz aizvērt neierobežotu reižu skaitu, bet katra uzdevuma atbildi var iesniegt tikai vienu reizi.
5. Visi uzdevumi ir klasificēti četrās sarežģītības pakāpēs un par tiem var saņemt atšķirīgu punktu skaitu.
5.1. Pirmās, otrās un trešās pakāpes uzdevumiem ir pieejami četri atbilžu varianti, no kuriem tikai viens ir pareizs.
5.2. Ceturtās pakāpes uzdevumiem atbilžu varianti nav pieejami.  Tajos katrai komandai eksperimenta rezultātā jāiegūst noteikts skaitlis, kas jāieraksta uzdevuma atbildes laukā.
5.3. Iegūtais punktu skaits par pirmo trīs pakāpju uzdevumiem ir redzams uzreiz pēc atbildes iesniegšanas. Savukārt ceturtās pakāpes uzdevumu punktu skaits būs redzams līdz 1. aprīļa plkst. 18.00, līdz ar finālam kvalificējušos komandu izziņošanu.
6. Punktu sadalījums pēc uzdevuma sarežģītības pakāpes:
6.1. Par pirmās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts zaļā krāsā, komanda var nopelnīt 1 punktu;
6.2. Par otrās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts dzeltenā krāsā, komanda var nopelnīt 2 punktus;
6.3. Par trešās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts oranžā krāsā, komanda var nopelnīt 3 punktus;
6.4. Par ceturtās pakāpes uzdevumu jeb uzdevumu, kur iegūt atbildi iespējams tikai eksperimentālā ceļā un kas atzīmēts sarkanā krāsā, komanda var nopelnīt līdz 4 punktiem.
6.5. Punktu skaitu nosaka pēc iesniegtās atbildes precizitātes – katra eksperimenta rezultātam tiks noteiktas statistiski pamatotas robežas, kurās iekļaujoties rezultāts tiks uzskatīts par precīzu vai gandrīz precīzu:

7. Lai komanda kvalificētos sacensībai par iekļūšanu finālā, tai obligāti jāiesniedz atbildes uz visiem 30 uzdevumiem, neatkarīgi no iegūtā punktu skaita.
8. Konkursa finālam kvalificējas katra reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas) desmit labākās komandas, kas sniegušas atbildes visos 30 uzdevumos un kopumā ieguvušas visvairāk punktus Atlases kārtā.
9. Komandas, kas kvalificējušās Finālam, tiek paziņotas līdz 1. aprīlim.