Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" detalizēti Atlases kārtas noteikumi 2019./2020. mācību gadā.

Precizēts 18.03.2020.
Pamatojoties uz MK rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

1. Atlases kārta neklātienē notiek no 17. februāra plkst. 9.00.

2. Atbildes uz visiem uzdevumiem ir jāsniedz līdz 28. aprīļa plkst. 16.00.

3. Atlases kārta sastāv no 30 uzdevumiem, tie pieejami risināšanai komandas profilā.
3.1. Ik nedēļu tiek publicēti uzdevumi. Pirmajā un otrajā kārtā - septiņi teorētiskie un viens praktiskais. Trešajā un ceturtajā kārtā – seši teorētiskie un viens praktiskais. 
3.2. Uzdevumi tiek publicēti četrās kārtās:
 — Pirmās kārtas astoņi uzdevumi portālā būs pieejami no 17.februāra plkst. 9.00;
 — Otrās kārtas astoņi uzdevumi portālā būs pieejami no 24. februāra plkst. 9.00;
 — Trešās kārtas septiņi uzdevumi portālā būs pieejami no 2.marta plkst. 9.00;
 — Ceturtās kārtas septiņi uzdevumi portālā būs pieejami no 9. marta plkst. 9.00.
3.3. Pirmās un otrās kārtas uzdevumi risināšanai un atbilžu iesniegšanai pieejami līdz 2.marta plkst. 9.00. Trešās un ceturtās kārtas uzdevumi risināšanai un atbilžu iesniegšanai pieejami līdz 28. aprīļa plkst. 16.00.

4. Komandas uzdevumus var atvērt uz aizvērt neierobežotu reižu skaitu, bet katra uzdevuma atbildi var iesniegt tikai vienu reizi.

5. Visi uzdevumi ir klasificēti četrās sarežģītības pakāpēs un par tiem var saņemt atšķirīgu punktu skaitu.
5.1. Pirmās, otrās un trešās pakāpes uzdevumiem ir pieejami četri atbilžu varianti, no kuriem tikai viens ir pareizs.
5.2. Ceturtās pakāpes uzdevumiem atbilžu varianti nav pieejami. Tajos katrai komandai eksperimenta rezultātā jāiegūst noteikts skaitlis, kas jāieraksta uzdevuma atbildes laukā.
5.3. Iegūtais punktu skaits par pirmo trīs pakāpju uzdevumiem ir redzams uzreiz pēc atbildes iesniegšanas. Savukārt ceturtās pakāpes uzdevumu punktu skaits būs redzams līdz 31. martam, līdz ar finālam kvalificējušos komandu izziņošanu.

6. Punktu sadalījums pēc uzdevuma sarežģītības pakāpes:
6.1. Par pirmās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts zaļā krāsā, komanda var nopelnīt 1 punktu;
6.2. Par otrās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts dzeltenā krāsā, komanda var nopelnīt 2 punktus;
6.3. Par trešās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts oranžā krāsā, komanda var nopelnīt 3 punktus;
6.4. Par ceturtās pakāpes uzdevumu jeb uzdevumu, kur iegūt atbildi iespējams tikai eksperimentālā ceļā un kas atzīmēts sarkanā krāsā, komanda var nopelnīt līdz 4 punktiem.
6.5. Punktu skaitu nosaka pēc iesniegtās atbildes precizitātes – katra eksperimenta rezultātam tiks noteiktas statistiski pamatotas robežas, kurās iekļaujoties rezultāts tiks uzskatīts par precīzu vai gandrīz precīzu:
 — 4 punkti, ja iegūts precīzs rezultāts;
 — 2 punkti, ja iegūts gandrīz precīzs rezultāts;
 — 0 punkti, ja iegūts neprecīzs rezultāts.

7. Skolotājiem līdz 9. martam ir iespēja komandai nopelnīt vienu papildu punktu: 
 — Fizikas skolotājs reģistrējas FIZMIX skolotāju portālā (https://skolotajiem.fizmix.lv/) un ievieto portālā vismaz vienu mācību materiālu;
 — Ja komandu konsulē skolotājs, kurš nemāca fiziku, punktu var iegūt, uzņemot bildi ar komandas darbu pie kāda no eksperimentālajiem uzdevumiem un nosūtot to uz e-pastu: , norādot komandas nosaukumu.

8. Lai komanda kvalificētos sacensībai par iekļūšanu finālā, tai obligāti jāiesniedz atbildes uz visiem 30 uzdevumiem, neatkarīgi no iegūtā punktu skaita.

9. Konkursa finālam kvalificējas katra reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas) desmit labākās komandas, kas sniegušas atbildes visos 30 uzdevumos un kopumā ieguvušas visvairāk punktus Atlases kārtā.

10. Komandas, kas kvalificējušās Finālam, tiek paziņotas līdz 8.maijam.