Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments” balvu fonds  2021./2022.

1.1. 60 pusfināla kārtā iekļuvušās komandas saņem  konkursa reprezentācijas priekšmetus no AS “Latvenergo” un veicināšanas balvas no konkursa balvu fonda partneriem: “Čili Pizza”, “Cido” un “Muesli graci”.

1.2. Visas fināla kārtā iekļuvušās komandas saņem veicināšanas balvas no 1.1. punktā minētajiem konkursa sadarbības partneriem, kā arī no uzņēmuma “Skrīveru saldumi”, “Ādažu kraukšķi” un “Ilustrētā Junioriem”.

1.3. Visiem septiņiem fināla kārtā iekļuvušo komandu skolotājiem-konsultantiem izglītības uzņēmums “Lielvārds” dāvina rekvizītus, kas tika nosūtīti komandām eksperimenta izpildei. 

1.4. Skolotāji, kuru komandas ieguvušas konkursa finālā 2.-7. vietu, balvā saņem “GribuAtpusties.lv” dāvanu karti 80 eiro vērtībā.

1.5. Skolotāji, kuru komandas ieguvušas konkursa finālā 1.-3. vietu, saņem veicināšanas balvu no konkursa balvu fonda partnera “SEIK”.

1.6. Skolēni, kuri fināla kārtā iegūst 3. vietu, balvā saņem JBL GO 3 portatīvos bezvadu skaļruņus – katrs tiesīgs saņemt vienu skaļruni.

1.7. Skolēni, kuri fināla kārtā iegūst 2. vietu, balvā saņem “Samsung Galaxy Buds2” austiņas – katrs tiesīgs saņemt vienu austiņu komplektu.

1.8.  Skolēni, kuri fināla kārtā iegūst 1. vietu, kā arī komandas skolotājs-konsultants, saņem galveno balvu – “Samsung Galaxy A52s 5G” viedtālruni. Katrs komandas dalībnieks un skolotājs ir tiesīgs saņemt vienu viedtālruni.

1.9. Godalgoto pirmo trīs vietu ieguvušās komandas saņem veicināšanas balvas no konkursa balvu fonda partneriem: “Adventures Zone” un “Roadgames”.

1.10. Visas balvas ir pakļautas aplikšanai ar nodokļiem, balstoties uz Latvijas likumdošanu.

1.11. Konkursa rīkotāji apmaksā uz balvu saņemšanu attiecināmos nodokļus par labu konkursa dalībniekiem, balstoties uz likumdošanā noteikto apjomu.

1.12. Lai saņemtu 1., 2., 3. vietas, kā arī skolotāju-konsultantu balvas, konkursa dalībniekiem jāapliecina sava identitāte un jāparaksta pieņemšanas – nodošanas akts, kā arī jāsniedz attiecināmā nodokļa segšanai nepieciešamie fizisko personu dati (vārds, uzvārds, personas kods).  

1.12.1. Nolikuma 1.12.punktā minēto fizisko personas datu apstrādes mērķis ir uz balvu saņemšanu attiecināmo nodokļu nomaksa Valsts Kasē. 

1.12.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Latvenergo", Reģ. Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga,  tel.+371 67728888, e-pasts:  

1.12.3. Personas datu apstrādātājs ir SIA "Komunikācijas aģentūra", kas pārziņa uzdevumā organizē un administrē konkursa norisi, kā arī konkursa mērķu sasniegšanai apstrādā dalībnieku personas datus.

1.14. Balvas komandām tiek nogādātas ar konkursa sadarbības partnera “DPD” starpniecību līdz 2022. gada 31. maijam.