Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments” balvu fonds  2022./2023.

 

1.     60 pusfinālā iekļuvušās komandas saņem konkursa reprezentācijas priekšmetus no AS “Latvenergo” un veicināšanas balvas no konkursa balvu fonda partneriem: “Čili Pizza”, “Dobeles dzirnavnieks” un “Rimi Latvija”.
         1.1.  Skolotāji, kuru komandas iekļuvušas pusfinālā, saņem ieejas biļeti ģimenei “PROTO Atklājumu centrā” Tallinā. 
2.     Visas finālā iekļuvušās komandas saņem veicināšanas balvas no 1. punktā minētajiem konkursa sadarbības partneriem, kā arī no uzņēmuma “Skrīveru saldumi”.
3.     Visi finālā iekļuvušo komandu skolotāji saņem dāvanu kartes atpūtai. 
4.     1.-3. vietas ieguvēji saņem veicināšanas balvas no 1. un 2. punktā minētajiem konkursa sadarbības partneriem, kā arī no “Roadgames”, “Pophouse.lv” un īpašu balvu no “Čili Pizza”.
5.     Komandas, kuras fināla kārtā iegūst 3.-6. vietu, balvā saņem ieejas biļetes uz zinātnes centru “Futurimo Rīga” un iespēju piedalīties meistarklasē. Balva komandai tiek nodota līdz 2023. gada 31. maijam.
6.     Komanda, kura finālā iegūst 2. vietu, balvā saņem braucienu uz “PROTO Atklājumu centru” Tallinā. 
        6.1.  Balvas ieguvēji divu kalendāro nedēļu laikā pēc rezultātu izziņošanas ar konkursa organizatoriem vienojas par brauciena norises laiku. 
        6.2.  Brauciens jāīsteno līdz 2023. gada 30. septembrim. 
7.     Komanda, kura fināla kārtā iegūst 1. vietu, saņem galveno balvu – ceļojumu uz “Kopernika Zinātnes muzeju” Varšavā, Polijā. Dalībniekiem ir pienākums konkursa organizatoriem nodot savus personas datus ceļojuma organizēšanas vajadzībām. 
        7.1.  Balvas ieguvēji divu kalendāro nedēļu laikā pēc rezultātu izziņošanas ar konkursa organizatoriem vienojas par brauciena norises laiku un iesniedz personas datus  ceļojuma organizēšanas vajadzībām.
        7.2.  Ceļojums jāīsteno līdz 2023. gada 30. septembrim. 
        7.3.  1. vietas ieguvēju komandas skolotājs saņem balvu no konkursa sadarbības partnera, izglītības uzņēmuma “Lielvārds”.
8.     Visas balvas ir pakļautas aplikšanai ar nodokļiem, balstoties uz Latvijas likumdošanu.
9.     Konkursa rīkotāji apmaksā uz balvu saņemšanu attiecināmos nodokļus par labu konkursa dalībniekiem, balstoties uz likumdošanā noteikto apjomu. 
10.  Nolikuma 7. punktā minēto fizisko personas datu apstrādes mērķis ir ceļojuma organizēšana un uz balvu saņemšanu attiecināmo nodokļu nomaksa Valsts Kasē. 
11.  Personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Latvenergo", Reģ. Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga,  tel.+371 67728888, e-pasts:
12.  Personas datu apstrādātājs ir SIA "Komunikācijas aģentūra", kas pārziņa uzdevumā organizē un administrē konkursa norisi, kā arī konkursa mērķu sasniegšanai apstrādā dalībnieku personas datus.
13.  AS “Latvenergo” un konkursa sadarbības partneru balvas komandas saņem Latvijas Fizikas festivāla laikā, 2023. gada 15. aprīlī “Hanzas peronā”, Rīgā.