Gudrs, vēl gudrāks konkurss

Paldies visiem dalībniekiem, konkurss ir noslēdzies!

Tiekamies nākamajā mācību gadā!

Šobrīd vari laimēt

Šobrīd vari laimēt

Galvenā balva

Galvenā balva

Konkurss ir noslēdzies! Paldies par dalību!

Iepriekšējās atbildes 17.05. - 24.05.

Kā mainās skaņas viļņu garums, ja salmiņu saīsina?

Samazinās

Skaņas viļņi, ko rada dažādi priekšmeti, ir atkarīgi no priekšmetu izmēriem. Jo lielāks ir priekšmets, jo garākus skaņas viļņus tas spēj radīt. Saīsinot salmiņu, tas rada īsākus skaņas viļņus, ko cilvēka auss dzird kā augstāku skaņu.

Iepriekšējās atbildes 10.05. - 17.05.

Kāpēc no glāzes izlīst viss šķidrums?

Salmiņa gals, kas atrodas glāzē, atrodas augstāk par otru galu

Šķidrums salmiņā plūst uz to galu, kurš ir zemāk. Kad šķidruma līmenis glāzē pārsniedz salmiņa augstumu, tas piepildās ar šķidrumu. Ņemot vērā, ka ārpus glāzes esošais salmiņa gals ir zemāks par otru, kas atrodas glāzē, viss šķidrums izlīst.

Iepriekšējās atbildes 03.05. - 10.05.

Kāda deformācija notiek ar spageti makaronu, pirms tas salūzt? 

elastīga deformācija

Ja deformēts ķermenis pēc ārējo spēku iedarbības zuduma atgūst savu formu, tad deformācija ir elastīga. Nevārīti spageti makaroni deformējas elastīgi, jo, saliecot makaronu, tas vienmēr atgūst taisnu stāvokli, ja vien nesalūzt.

Iepriekšējās atbildes 26.04. - 03.05.

Kā sauc vielas, kas pastiprina magnētisko lauku?

Feromagnētiķi

Vielas, kuras pastiprina magnētisko lauku, sauc par feromagnētiķiem. Vairāk par materiālu magnētiskajām īpašībām lasi šeit.

Iepriekšējās atbildes 19.04. - 26.04.

Kādā virzienā griezīsies ola, kuru iegriež vertikāli?

Vertikāli

Ķermeņi miera stāvoklī vienmēr tiecas ieņemt stabilu stāvokli, kurā masas centrs atrodas viszemāk. Vienkārši sakot, jebkurš ķermenis krīt tik zemu, cik zemu iespējams krist. Tomēr uz cietas virsmas rotējoši ķermeņi tiecas nokļūt stāvoklī, kurā masas centrs atrodas pēc iespējas augstāk, tāpēc rotējoša ola paceļas stāvus.

Iepriekšējās atbildes 12.04. - 19.04.

Kas notur ūdeni glāzē, kad tā apgriezta otrādi?

Atmosfēras spiediens un virsmas spraigums

Apgriežot glāzi otrādi, ūdens neiztek, jo uz to vienlaikus darbojas divi spēki. Ūdens virsmas spraigums (veidojas, saskaroties ar metāla sietu) un atmosfēras spiediena spēks (rodas, jo gaisa spiediens pudelē ir mazāks par atmosfēras spiedienu).

Iepriekšējās atbildes 05.04. - 12.04.

Kā sauc šo procesu, kas notiek atmosfērā?

Vējš

Siltajam un aukstajam gaisam ir dažādi blīvumi. Siltais gaiss ir vieglāks, tāpēc tas ceļas uz augšu, izraisot gaisa masu pārvietošanos, ko mēs pazīstam kā vēju. Vairāk par vēju lasi ŠEIT!

Iepriekšējās atbildes 29.03. - 05.04.

Ar kādu paātrinājumu krīt nostiepta atspere?

Ar brīvās krišanas paātrinājumu

Lai arī kritiena brīdī atsperes apakšējā daļa nekustas, augšējā daļai ir lielāks paātrinājums nekā brīvās krišanas paātrinājums. Šī iemesla dēļ atsperes masas centrs krīt zemē ar brīvās krišanas paātrinājumu, tāpat kā visi ķermeņi.

Iepriekšējās atbildes 22.03. - 29.03.

Ar kādu salmiņu  var aizšaut tālāk?

Ar garāku

Salmiņā esošos papīra gabalu paātrina gaisa spiediena radītais spēks. Jo ilgāk papīrs atrodas salmiņā, jo lielāku ātrumu tā spēj uzņemt. Tāpēc, izmantojot garāko salmiņu, papīra lidojums būs tālāks.

Iepriekšējās atbildes 15.03. - 22.03.

Kā sauc vielas spīdēšanu ultravioletajā gaismā?

Fotoluminiscence

Luminiscence ir gaismas emisija (izstarošana), kas nav saistīta ar augtu ķermeņa temperatūru. Izšķir vairākus tās veidus, taču luminiscenci ultravioletās gaismas ietekmē sauc par fotoluminiscenci.

Iepriekšējās atbildes 08.03. - 15.03.

Kāds fizikas likums skaidro šo parādību?

Bernulli likums

Viens no Bernulli likuma secinājumiem – palielinoties gaisa plūsmas ātrumam, samazinās tās radītais spiediens. Pūšot gaisu, starp baloniem izveidojas zemāks spiediens nekā apkārt, tāpēc baloni sakļaujas.

Iepriekšējās atbildes 01.03. - 08.03.

Kādu svaru rāda otrie svari?

Lielāku nekā pirmie

Spēks ir vektoriāls lielums, tāpēc svarīgs ir ne tikai tā lielums, bet arī virziens. Otrie svari kompensē kofera smaguma spēku, taču spēka darbības virziens ir cits, tāpēc spēkam ir jābūt lielākam. Rezultātā otrie svari rādīs lielāku masas vērtību kā pirmie svari.

Iepriekšējās atbildes 22.02. - 01.03.

Kāpēc ogļskābā gāze var apdzēst uguni?

Tā neļauj piekļūt skābeklim

Degšanas procesam ir nepieciešama degviela, skābeklis un augsta temperatūra. Ja ap degošo materiālu izpūš ogļskābo gāzi, ugunij vairs nepiekļūst skābeklis, un liesma apdziest.

Iepriekšējās atbildes 15.02. - 22.02.

Kāpēc metāla disks spēj tik ilgi rotēt uz stikla spoguļa?

Starp disku un spoguli ir mazs berzes spēks

Iegriežot metāla disku, tam tiek piešķirta kinētiskā enerģija, kas berzes spēka darbības rezultātā pārvēršas siltuma enerģijā. Jo mazāks ir berzes spēks, jo ilgāk disks spēj saglabāt kinētisko enerģiju jeb turpināt griezties.

Iepriekšējās atbildes 08.02. - 15.02.

Kāpēc svece, kas aizdedzināta no abām pusēm, svārstās, līdz izdeg?

Pilošais vasks izjauc līdzsvaru sistēmā

Katru reizi, kad smagākais sveces gals sasvēries uz leju, no tā notek nedaudz parafīna, tāpēc smagāks kļūst otrs gals un svece sāk svērties uz otro pusi. Tā tas atkārtojas, līdz svece izdeg.

Iepriekšējās atbildes 01.02. - 08.02.

Kādu skaņas viļņa īpašību šobrīd maina elektroniskais sintezators?

Frekvenci

Uz ekrāna redzams, ka mainās skaņas viļņa garums, tāpēc vienlaikus mainās arī tā frekvence. Savukārt, mainoties skaņas frekvencei, mainās arī tās augstums, ko apstiprina sintezatora radītā skaņa. 

Iepriekšējās atbildes 25.01. - 01.02.

Kāpēc brīnumsvecītes liesma jēlā olā nenodziest?

Brīnumsvecīte pati satur pietiekami daudz skābekļa

Brīnumsvecītē ir skābekli saturoši ķīmiski savienojumi, tāpēc liesmas degšanai nav nepieciešams skābeklis no gaisa – tā nenodziest pat jēlā olā.

Iepriekšējās atbildes 18.01. - 25.01.

Kurā eksperimentā pannas temperatūra bija augstāka?

Otrajā

Ja virsmas un šķidruma temperatūras atšķirība ir ļoti liela, zem šķidruma veidojas plāns tvaika slānis, kas neļauj šķidrumam strauji iztvaikot. Tā kā ūdens tieši nesaskaras ar pannas virsmu, berzes spēks starp tiem ir ļoti mazs, un ūdens lodītes ātri pārvietojas pa pannu. Tātad otrajā eksperimentā pannas temperatūra bija augstāka.

Iepriekšējās atbildes 11.01. - 18.01.

Kā mainīsies balonu izmēri, kad starp tiem ļaus brīvi pārvietoties gaisam? 

Lielākā daļa gaisa paliks dzeltenajā balonā

Jo mazāk uzpūsts balons, jo lielāku elastības spēku tas rada. Tā kā zaļais balons nav piepūsts, tajā ir lielāks elastības spēks, kas neļaus gaisam no dzeltenā balona pārplūst uz zaļo. 

Iepriekšējās atbildes 04.01. - 11.01.

Kāds fizikālais lielums mainās, gaismas staram noliecoties?

Gaismas ātrums

Gaismai pārejot no vienas optiski caurspīdīgas vides uz citu, var mainīties tās izplatīšanās ātrums. Jo straujāk izmainās gaismas ātrums, jo vairāk tiek lauzts jeb noliekts gaismas stars.

Iepriekšējās atbildes 21.12. - 28.12.

Kāpēc gaismas stari dažkārt ir redzami?

Gaisma atstarojas no mazām daļiņām gaisā

Vakuumā gaismas staru redzēt nav iespējams. Tomēr, ja stara ceļā nokļūst putekļi vai kādas citas sīkas daļiņas, daļa gaismas atstarojas un nonāk cilvēka acī – to cilvēks redz kā gaismas staru.

Iepriekšējās atbildes 14.12. - 21.12.

Kāpēc uguns liesma netiek cauri metāla sietam?

Siets atdzesē liesmu

Lai notiktu degšanas process un tiktu izstarota gaisma, gāzu maisījumam ir jāsasniedz noteikta temperatūra. Metāls ir labs siltuma vadītājs – tas aizvada siltumu no gāzu maisījuma un liesma nodziest.

Iepriekšējās atbildes 07.12. - 14.12.

Kuras krāsas ūdens ir karsts?

Zilais

Ūdens temperatūrai palielinoties virs 4°C, tā blīvums samazinās – silts ūdens kļūst vieglāks par aukstu. Tā kā stikla traukā uzpeldēja zilais ūdens, tas ir karsts, savukārt sarkanais – auksts.

Iepriekšējās atbildes 30.11. - 07.12.

Kura vielas īpašība nosaka to, vai vielu ūdenī redzēt būs iespējams?

Gaismas ātrums vielā

Ja gaisma pāriet no vienas caurspīdīgas vides citā, mainās gaismas ātrums un tiek lauzti gaismas stari – tāpēc stikla bumbiņu ūdenī saskatīt ir iespējams. Ja ūdenī atrodas viela, kurā gaisma izplatās tādā pašā ātrumā, gaismas stari lauzti netiek un vielu redzēt nevar.

Iepriekšējās atbildes 23.11. - 30.11.

Kāpēc ar sitienu ,salaužot koka nūju, glāzītes palika veselas?

Trieciena rezultātā kārts gali pacēlās uz augšu

Trāpot ar nūju pa koka kārts vidu, tā salūza un abas divas daļas sāka rotēt virzienā, kas vērsts prom no glāzēm.

Iepriekšējās atbildes 16.11. - 23.11.

Kurš no gurķiem labāk vada elektrisko strāvu?

Sālīts gurķis

Svaigs gurķis satur ļoti daudz ūdens, taču tīrs ūdens nevada elektrisko strāvu. Savukārt sālītā gurķī ir daudz sāls jonu, kas labi vada elektrisko strāvu.

Iepriekšējās atbildes 09.11. - 16.11.

Kāda piena fizikāla īpašība ir pamatā šim eksperimentam?

Virsmas spraigums

Trauku mazgājamais līdzeklis šķīdina pienā esošos taukus un samazina šķidruma virsmas spraigumu, tāpēc piens kopā ar krāsvielām sāk pārvietoties, veidojot dažādus zīmējumus

Iepriekšējās atbildes 02.11. - 09.11.

Kāpēc sijājot piena pulveri virs liesmas tas tik viegli aizdegas?

Pulveris sajaucas ar skābekli

Lai uguns degtu, tai nepieciešama degviela un skābeklis. Piena pulveris ir lieliska degviela, taču, ja tas atrodas kaudzē, tam piekļūst ļoti maz skābekļa. Ja pulveris krīt no gaisa, tam visapkārt ir daudz skābekļa, tāpēc tas uzliesmo.

Iepriekšējās atbildes 26.10. - 02.11.

Kāpēc tik grūti piepūst balonu, kas nostiprināts uz pudeles kakliņa?

Gaiss pudelē neļauj izplesties balonam

Kad balons nostiprināts uz pudeles kakliņa, gaiss pudelē ir hermētiski noslēgts. Pūšot balonu, gaiss pudelē tiek saspiests un tas rada spiedienu uz balonu, tāpēc to ir gandrīz neiespējami piepūst. Lai tas izdotos, pudelē jāizveido neliels caurums, pa kuru izkļūt gaisam.

Iepriekšējās atbildes 19.10. - 26.10.

Kā mainās skaņas viļņa garums atkarībā no skaņas augstuma?

Augstākas skaņas izplatās ar īsākiem viļņiem

Palielinoties skaņas augstumam, palielinās tās frekvence jeb svārstību biežums, taču izplatīšanās ātrums nemainās. Tāpēc augstākas skaņas izplatās ar īsākiem viļņiem.

Iepriekšējās atbildes 12.10. - 19.10.

Kura slotas daļa tagad ir smagāka?

Birstes daļa, ar kuru slauka

Balansējot slotu, svarīga ir ne tikai katras puses masa, bet arī attālums līdz masas centram – lielāku spēka momentu rada ķermenis, kas novietots tālāk no masas centra. Tāpēc birstes daļai, kas atrodas tuvām atbalsta punktam, ir lielāka masa.

Iepriekšējās atbildes 05.10. - 12.10.

Kāda fizikāla procesa rezultātā parādījās baltais mākonis?

Kondensācija

Kad tiek atskrūvēts korķis, spirta tvaiks, kas atrodas pudelē, strauji izplešas un atdziest. Sākas kondensācija, kuras rezultātā spirta tvaiks pārvēršas nelielos spirta pilieniņos – sasniedz rasas punktu. To mēs redzam kā baltu miglu jeb mākoni.

Spēles nolikums