Foto galerijas

2024. gada Latvijas Fizikas festivāls

Pasākuma dalībniekiem ir tiesības iebilst savu fotoattēlu apstrādei, nosūtot iebildumus uz e-pastu info@fizmix.lv, norādot identificējošu informāciju (piemēram, pasākuma nosaukumu, fotografēšanas laiku un izskatu raksturojošu informāciju). Ar AS "Latvenergo" Klientu personas datu apstrādes principiem ir iespējams iepazīties interneta vietnē https://latvenergo.lv/lv/personas-datu-apstrades-principi/klientu-personas-datu-apstrades-principi