AASimba
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
  • 14
    Vieta reģionā
  • 34
    Risinātie uzdevumi
  • 54
    Kopā punkti

Komanda šobrīd risina:

30 Redzes defekts Nav pieejams 32 Lodes ūdenī Nav pieejams 33 Rotators Nav pieejams 35 Multimetrs Nav pieejams 38 Tikai viens Nav pieejams 40 Plēsējs Nav pieejams

Atbildētie uzdevumi:

39 Atkritumu skaitītājs Pareizi 37 Siera bumbas Pareizi 36 Plosts Pareizi 34 Mēraparāts Pareizi 28 Neparasta varavīksne Pareizi 29 Rīta tēja Pareizi 31 Rezistoru slēgums Pareizi 27 Kurš pirmais? Pareizi 26 Pareizs leņķis Tiek izvērtēts 25 Siltā stieple Pareizi

Komentāri

Komandas aktivitātes

+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 39
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 37
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 36
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 34
+1
par ievietoto materiālu FIZMIX skolotāju portālā
 
Pieteicās risināt 40 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 39 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 38 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 37 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 36 uzdevumu