Bebrīši
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
  • 34
    Risinātie uzdevumi
  • 19
    Kopā punkti

Komentāri

Komandas aktivitātes

 
Atbildēja nepareizi uz 33 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 32 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 31
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 30
 
Atbildēja nepareizi uz 26 uzdevumu
+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 25
+1
punkts par pareizi atbildētu uzdevumu 24
 
Atbildēja nepareizi uz 34 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 35 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 34 uzdevumu