Daltoniķi
Valmieras 2. vidusskola
  • 28
    Vieta reģionā
  • 33
    Risinātie uzdevumi
  • 22
    Kopā punkti

Komanda šobrīd risina:

32 Lodes ūdenī Nav pieejams 33 Rotators Nav pieejams 35 Multimetrs Nav pieejams 36 Plosts Nav pieejams 37 Siera bumbas Nav pieejams 39 Atkritumu skaitītājs Nav pieejams 40 Plēsējs Nav pieejams

Atbildētie uzdevumi:

38 Tikai viens Nepareizi 34 Mēraparāts Nepareizi 30 Redzes defekts Nepareizi 28 Neparasta varavīksne Pareizi 31 Rezistoru slēgums Nepareizi 29 Rīta tēja Pareizi 27 Kurš pirmais? Pareizi 23 Cilindri ūdenī Pareizi 25 Siltā stieple Nepareizi 26 Pareizs leņķis Tiek izvērtēts

Komentāri

Komandas aktivitātes

 
Atbildēja nepareizi uz 38 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 38 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 39 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 37 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 40 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 36 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 35 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 34 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 34 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 30 uzdevumu