Devītie džouli
Ciblas vidusskola
  • 35
    Vieta reģionā
  • 38
    Risinātie uzdevumi
  • 44
    Kopā punkti

Komanda šobrīd risina:

33 Rotators Nav pieejams 40 Plēsējs Nav pieejams

Atbildētie uzdevumi:

35 Multimetrs Pareizi 36 Plosts Pareizi 39 Atkritumu skaitītājs Pareizi 38 Tikai viens Pareizi 37 Siera bumbas Nepareizi 34 Mēraparāts Pareizi 31 Rezistoru slēgums Nepareizi 30 Redzes defekts Pareizi 32 Lodes ūdenī Nepareizi 29 Rīta tēja Pareizi

Komentāri

Komandas aktivitātes

+2
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 35
 
Pieteicās risināt 35 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 40 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 36
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 39
 
Pieteicās risināt 39 uzdevumu
+3
punkti par pareizi atbildētu uzdevumu 38
 
Pieteicās risināt 38 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 37 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 37 uzdevumu