Pūcēni II
Balvu Valsts ģimnāzija
  • 48
    Vieta reģionā
  • 36
    Risinātie uzdevumi
  • 34
    Kopā punkti

Komanda šobrīd risina:

26 Pareizs leņķis Nav pieejams 33 Rotators Nav pieejams 36 Plosts Nav pieejams 40 Plēsējs Nav pieejams

Atbildētie uzdevumi:

38 Tikai viens Nepareizi 39 Atkritumu skaitītājs Nepareizi 37 Siera bumbas Nepareizi 35 Multimetrs Nepareizi 31 Rezistoru slēgums Nepareizi 23 Cilindri ūdenī Nepareizi 32 Lodes ūdenī Nepareizi 25 Siltā stieple Pareizi 34 Mēraparāts Pareizi 30 Redzes defekts Nepareizi

Komentāri

Komandas aktivitātes

 
Atbildēja nepareizi uz 38 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 40 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 39 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 39 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 38 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 37 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 37 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 36 uzdevumu
 
Atbildēja nepareizi uz 35 uzdevumu
 
Pieteicās risināt 35 uzdevumu