Gaisma

Sarkanās gaismas stars krīt uz stikla puscilindru tā, kā parādīts attēlā.

Image

Kurā atbildē pareizi norādīti stara krišanas un laušanas leņķi punktā X?

Image
(iespējama viena vai divas pareizas atbildes)

A

B

C

D

E