Pētnieciskais darbs

Pētāmā problēma: kā mainās tenisa bumbiņas atlēkšanas augstums atkarībā no palaišanas augstuma?
Nosaki, kurš ir neatkarīgais lielums!

palaišanas augstums

atlēkšanas augstums

bumbiņas masa

atmosfēras spiediens