Pasaules uzbūve

Dabā pastāv

1) gravitācijas spēki
2) elektrostatiskie spēki
3) magnētiskie spēki

Daži spēki dabā ir tikai pievilkšanās spēki, citi ir gan pievilkšanās, gan atgrūšanās spēki. Kurā atbildē norādītie spēki mēdz būt gan pievilkšanās, gan atgrūšanās spēki?

1 un 2

1 un 3

2 un 3

1, 2 un 3