Siltums un darbs

Ūdeni silda no \(0\space^0\mathrm C\) līdz \(10\space^0\mathrm C\), tam vienmērīgi pievadot siltumu. Ūdens masa sildīšanas laikā nemainās. Kā šajā laikā mainās ūdens tilpums?

nemainās

sākumā palielinās, tad samazinās

sākumā samazinās, tad palielinās

vienmērīgi samazinās