Mehānika Ķermeņu kustība

Tenisa bumbiņas ātruma projekcijas izmaiņa attēlota grafikā. Kurš vienādojums apraksta tenisa bumbiņas kustību?

Image

v=2+20t

v=20-2t

v=2-20t

v=20-10t