Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks

Stikla nūjiņu saberzēja ar zīda drānu. Kā stikla nūjiņa ieguva pozitīvu lādiņu?

palielinājās protonu skaits
palielinājās elektronu skaits
samazinājās protonu skaits
samazinājās elektronu skaits