Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks

Stikla nūjiņu saberzēja ar zīda drānu. Kā stikla nūjiņa ieguva pozitīvu lādiņu?

palielinājās protonu skaits

palielinājās elektronu skaits

samazinājās protonu skaits

samazinājās elektronu skaits