2022. gads

Bumbu, kuras masa \(m\), izmet vertikāli augšup. Ja nav gaisa pretestības, bumba sasniedz 20 m augstumu.
Cik liels spēks darbojas uz bumbu 10 m augstumā?

2mg
mg
mg/2
mg/4

Attiecībā pret zemi lidmašīna iegūst lielāku ātrumu, ja vējš pūš tai no aizmugures. Lidmašīna zaudē ātrumu, ja pūš pretvējš. Ja vējš pūš perpendikulāri lidmašīnas kustības virzienam, tad tās ātrums attiecībā pret zemi

palielinās

samazinās

ir tāds pats, kā tad, ja nebūtu vēja

nav nosakāms – nepieciešams vairāk informācijas

Kad kustīgā ķermeņa ātrums palielinās, tā impulss kļūst divas reizes lielāks. Kā mainās šī ķermeņa kinētiskā enerģija?

palielinās mazāk nekā divas reizes

palielinās divas reizes

palielinās vairāk nekā divas reizes

ir atkarīgs no faktoriem, kuri nav minēti

Kosmosa kuģis atrodas ceļā no Zemes uz Mēnesi. Kur jāatrodas kosmosa kuģim, lai tā mijiedarbības spēki ar Zemi un Mēnesi būtu vienādi lieli?

tuvāk Zemei

tuvāk Mēnesim

pusceļā no Zemes uz Mēnesi

nevienā brīdī spēki nav vienādi, jo Zeme vienmēr pievelk spēcīgāk

Trīs vienādi ķermeņi M, kas savā starpā saistīti ar auklām, karājas pie klases griestiem. Uz kuru no auklām darbojas mazākais sastiepuma spēks?

Image

A

B

C

visās auklās sastiepuma spēks ir vienāds

Aukstā dienā metāla durvju rokturis X un līdzīgs plastmasas durvju rokturis Y ir vienādā temperatūrā.
Kāpēc, pieskaroties rokturiem, rokturis X šķiet vēsāks nekā rokturis Y?

rokturis X ir labāks siltuma vadītājs nekā rokturis Y

rokturis X ir labāks siltuma izstarotājs nekā rokturis Y

rokturis X ir labāks siltumizolators nekā rokturis Y

rokturis X ir labāks elektrības vadītājs nekā rokturis Y

Grafikā parādīts, kā gāzes spiediens mainās, gāzei pārejot no stāvokļa X stāvoklī Y, ja temperatūra nemainās. Gāzes masa šajā procesā nemainās.

Image
Kāds ir gāzes veiktais darbs – pozitīvs vai negatīvs? Vai šajā procesā gāze siltuma enerģiju absorbē vai izdala?

Image

A

B

C

D

Elektrons un protons savstarpēji pievelkas. Salīdzini elektriskās mijiedarbības spēkus, kas darbojas uz elektronu un protonu!

uz protonu darbojas lielāks spēks

uz elektronu darbojas lielāks spēks

spēki ir vienādi lieli

nepieciešama papildu informācija

Divi elektroni atrodas cieši viens pie otra. Kurā grafikā labāk attēlots, kā mainās mijiedarbības spēks \(F\) starp diviem elektroniem, ja tos attālina? \(r\) – attālums starp elektroniem.

Image

A

B

C

D

Kā mainās strāvas stiprums baterijā, ja palielina baterijai virknē pieslēgto kvēlspuldžu skaitu?

palielinās

samazinās

nemainās

nepieciešama papildu informācija

Pozitīvi uzlādēta metāla lodīte X nonāk saskarē ar neuzlādētu metāla lodīti Y. Rezultātā

abas lodītes ir pozitīvi uzlādētas

lodīte X ir pozitīvi uzlādēta, bet lodīte Y ir neitrāla

lodīte X ir pozitīvi uzlādēta, bet lodīte Y ir negatīvi uzlādēta

lodīte X ir neitrāla, bet lodīte Y ir pozitīvi uzlādēta

Transformatora primārais tinums satur 50 vijumus, bet sekundārais tinums – 100 vijumus. Primārajam tinumam pieslēgts 25 V liels maiņspriegums.

Image
Cik liels spriegums ir uz sekundārā tinuma galiem?

12,5 V
50 V
100 V
200 V

Gaismu emitējoša spuldze (LED) pieslēgta 3,80 V lielam spriegumam, un tajā plūst 0,0200 A stipra strāva. 
Cik liela ir spuldzes pretestība?

0,00526 Ω
0,0760 Ω
3,82 Ω
190 Ω

Kura elektromagnētiskā starojuma fotoniem ir lielākā enerģija?

sarkanā
infrasarkanā
violetā
ultravioletā

Kuru fizikālo lielumu tiešajā mērīšanā var noteikt ar mikrometru?

gaisa spiedienu riepās
stieples diametru
stieples rādiusu
mikroviļņu viļņa garumu

Maza lodīte, kas iekārta diegā, svārstās. Image
Kurš fizikālais lielums paliek nemainīgs visā kustības laikā, ja pretestības spēki nedarbojas?

iespējama viena vai divas pareizas atbildes

masa

paātrinājums

ātrums

kinētiskā enerģija

pilnā mehāniskā enerģija

Termiskā līdzsvara stāvoklī divu ķermeņu

iespējama viena vai divas pareizas atbildes

masa ir vienāda

tilpums ir vienāds

blīvums ir vienāds

temperatūra ir vienāda

īpatnējā siltumietilpība ir vienāda

Fizikālos lielumus iedala skalāros un vektoriālos lielumos. Kuri ir vektoriāli lielumi? 

iespējama viena vai divas pareizas atbildes

kinētiskā enerģija
laiks
elektriskā lauka intensitāte
impulss
temperatūra

No alumīnija gredzena Nr. 1 attālina stieņveida magnēta dienvidpolu, bet dzelzs gredzenam Nr. 2 tuvina stieņveida magnēta ziemeļpolu. Kas notiek?

Image

iespējama viena vai divas pareizas atbildes

gredzens Nr. 1 atgrūžas no magnēta

gredzens Nr. 2 pievelkas magnētam

gredzenā Nr. 1 indukcijas strāva nerodas

gredzenā Nr. 2 plūst strāva

gredzenos notiek elektromagnētiskā indukcija

Uz trijstūra prizmu krīt nezināms starojums, kas iet caur prizmu. Kurš starojums var nokļūt punktā P?

Image

iespējama viena vai divas pareizas atbildes

gamma starojums

infrasarkanais starojums

ultravioletais starojums

rentgenstarojums

mikroviļņu starojums

Fotoelektrisko efektu apraksta vienādojums \(hf=A+E_\mathrm{k}\). Kurš saglabāšanās likums ir šī efekta pamatā?

 iespējama viena vai divas pareizas atbildes

lādiņa
enerģijas
masas
impulsa
impulsa momenta

Kurš elektromagnētiskais starojums var tikt izstarots no kodola?

iespējama viena vai divas pareizas atbildes

mikroviļņi

ultravioletais starojums

gamma starojums

redzamā gaisma

infrasarkanais starojums

Siltā un saulainā dienā automašīnu novieto vietā, kur nav ēnas. Automašīnas logi ir aizvērti. Gaiss automašīnas iekšienē kļūst ievērojami siltāks nekā ārpusē. Kuri divi faktori visvairāk veicina gaisa temperatūras paaugstināšanos automašīnas iekšienē?

iespējama viena vai divas pareizas atbildes

karstākais gaiss paceļas pie automašīnas jumta, bet vēsākais gaiss paliek pie grīdas
automašīnas virsbūve izolē gaisu automašīnas iekšpusē
saules gaisma iekļūst automašīnā un tiek absorbēta tur esošajos materiālos
automašīnas virsbūve atstaro elektromagnētisko starojumu
automašīnas iekšpusē un ārpusē vienmēr ir siltuma līdzsvars

Kvēlspuldze ieslēgta ķēdē (attēlā). 

Image

Kas jāizmaina ķēdē, lai palielinātu strāvas stiprumu kvēlspuldzē?

iespējama viena vai divas pareizas atbildes

jāpievieno vēl viens rezistors paralēli jau ķēdē esošajam rezistoram
jāpievieno vēl viens rezistors virknē ar esošo
jāpalielina baterijas EDS
jāpārvieto spuldze uz punktu P
jāpalielina rezistora pretestība