Mehāniskās svārstības, viļņi

Viļņu mašīna

Situācijas apraksts

Viļņi ir secīgas vides daļiņu svārstības, kuras izplatoties pārnes enerģiju telpā. Ir maldīgi uzskatīt, ka vilnis pārnes vielas daļiņas, lai gan citādāks priekšstats var rasties, vērojot viļņus uz ūdens virsmas. Tieši dažādi viļņu modeļi palīdz zinātniekiem modelēt, pētīt un prognozēt viļņus dabā un tehnikā, noteikt to ātrumu un izplatīšanās virzienu. Jūras viļņu datormodeļi palīdz prognozēt viļņu augstumu un virzienu meteoroloģiskajām stacijām, piemēram, Baltic Sea Portal . To ir svarīgi zināt jūrniekiem un iedzīvotājiem, kuri dzīvo jūras vai okeāna krastā. Pašu veidota viļņu mašīna var palīdzēt noskaidrot, vai viļņu amplitūda ietekmē viļņu izplatīšanās ātrumu.

Darba piederumi

Izturīga  līmlente (vismaz 3 cm plata), koka iesmiņi, plastilīns vai ģipsis, izturīga aukla, mērlente, hronometrs.

Darba gaita

Sagatavo nelielas vienādas masas bumbiņas, kuras var veidot gan no plastilīna, gan ģipša.

Koka iesmiņam katrā galā uzver 1 bumbiņu.

Sagatavotos iesmiņus kārto uz līmlentes lipīgās puses vienādos attālumos, apmēram 5 cm.

Vēl vienu līmlentes kārtu uzlīmē konstrukcijas virspusē, lai nostiprinātu sagatavoto „viļņu mašīnu”.

Abos galos izveido stiprinājumus un piestiprini „viļņu mašīnu” pie statīva, piemēram, galda, maksimāli to nospriegojot.

Domā un dari pats!

Pārbaudi „viļņu mašīnu”, iekustinot to no viena gala. Kādas viļņu īpašības novērojamas?

Novēro, kā izplatās viļņi, ja „viļņu mašīnu” iedarbina no vidus!

Kā ar „viļņu mašīnu” varētu iegūt stāvviļnus?

Kā iespējams attēlot viļņu superpozīcijas principu?

Skaties video: