Transformators skaņas pārraidīšanai

Situācijas apraksts

Transformatoru pamatā izmanto, lai  izmainītu maiņstrāvas spriegumu. Ikdienā viens no visbiežāk lietotajiem transformatoriem ir mobilā telefona lādētājs, kurā spriegums tiek izmainīts no 220 V uz 5 V. Protams, tajā izmanto vēl elektriskās ķēdes papildinājumu, kurš pārveido iegūto maiņstrāvu par līdzstrāvu.  Transformators var darboties tikai ar maiņstrāvu, jo tad starp divām atsevišķām elektriskajām ķēdēm rodas mainīgs magnētiskais lauks, kurš ir galvenais nosacījums, lai pārnestu elektrisko enerģiju no vienas elektriskās ķēdes uz otru. Atskaņojošās iekārtās skaņa tiek pārvērsta elektriskos signālos, kas pēc būtības arī ir maiņstrāva, tādēļ arī skaņas signāliem ir iespējams izmantot bezvadu pārraidīšanu.

Pētāmā problēma

Kā primārās un sekundārās spoles vijumu skaita attiecība un materiāls spoļu iekšienē ietekmē skaņas signālu pārraidīšanu?

Darba piederumi

Skaņas avots ar austiņu izeju, austiņas, nazis, līmlente, glāze, vara stieplīte, dažādu materiālu gareni priekšmeti,  kurus var ievietot glāzē, smilšpapīrs.

Darba gaita

Ierīces shēma

1. Pirms eksperimenta pārbaudi, vai austiņas darbojas.

2. Ar nazi pārgriez austiņu vadu uz pusēm un notīri tā izolāciju griezuma vietās. Vajadzētu būt 3 dažādas izolācijas krāsu vadiņiem. Viens no trijiem vadiem ir zemes vadiņš, kuru apzīmē ar “-”, un divi pārējie ir “+” vadiņi. Savienojot vadiņus pa pāriem kopā, atrodi kombināciju, kurā austiņās ir dzirdama skaņa. Trešais vadiņš nav vajadzīgs, tādēļ to nogriez

3. Glāzei uztin divas spoles no vara stieplītes un nostiprini ar līmlenti. Sākotnēji katrā spolē ir jābūt vienādam vijumu skaitam, ne mazākam kā 200 vijumi.

4. Viena spole ir transformatora primārais tinums, tai pievieno to austiņvada daļu, kuru pieslēdz pie skaņas signālu avota. Pirms vadu galu savienošanas notīri vadu izolāciju ar smalku smilšpapīru. Spoles vienā galā pievieno “+” vadus un otrā galā “-” vadu.

5. Otra spole ir transformatora sekundārais tinums, tai pievieno to austiņvada daļu, kura galā ir austiņas.

6. Ieslēdz skaņas signālu avotu un pārbaudi, vai austiņās ir dzirdama skaņa. Ievieto glāzē garenus vienāda materiāla, piemēram, koka, plastmasas, tērauda, vara, alumīnija u. c. priekšmetus un pārbaudi, kā dažādie materiāli ietekmē skaņas skaļumu austiņās!

7. Izslēdz skaņas avotu un papildini sekundārā tinuma spoli ar papildu vijumiem, lai tās kopējais vijumu skaits būtu 1,5 vai 2 reizes lielāks nekā primārā tinuma spolei. Pārbaudi, kā vijumu skaita palielināšana otrā spolē ietekmē skaņas skaļumu austiņās!

8. Ko vēl varētu darīt, lai pastiprinātu skaņu austiņās?

Skaties video: