Uzdevums par elektroenerģijas ražošana Latvijā

Tavs uzdevums ir saskaitīt visu 13 jautājumu pareizo atbilžu vērtību summu. Katra atbilžu varianta vērtība:

A. 1 punkts

B. 2 punkti

C. 3 punkti

Kad esi izpildījis visu testu, dodies uz konkursa uzdevumu un izvēlies atbilžu variantu, kas sakrīt ar tavu saskaitīto punktu summu!

1.    Cik lielu daļu no dienas laikā saražotās elektroenerģijas Latvijā iespējams uzkrāt un patērēt vēlāk?
A. 70%;
B. 30%;
C. Elektroenerģija netiek uzkrāta nozīmīgos daudzumos.

2.    Cik detalizēti elektroenerģijas patērētāji var sekot līdzi savam elektrības patēriņam?
A.    Mazākais laika intervāls ir mēneša patēriņš;
B.    Mazākais laika intervāls ir diennakts patēriņš;
C.    Mazākais laika intervāls ir stunda.

3.    Kurā gadalaikā Latvijas elektroenerģijas patēriņš ir vismazākais?
A.    Vasarā;
B.    Ziemā;
C.    Visos gadalaikos līdzīgs.

4.    Kurā diennakts laikā Latvijas elektroenerģijas patēriņš ir vismazākais?
A.    Dienas laikā;
B.    Nakts laikā;
C.    Visas diennakts laikā vienmērīgs.

5.    Vai Latvijā saražotā elektroenerģija ir pietiekama, lai nodrošinātu nepieciešamo pieprasījumu?
A.    Nav pietiekama nevienā brīdī;
B.    Brīžiem ir pietiekama, bet brīžiem nav;
C.    Ir pietiekama visu laiku.

6.    Cik vietās uz Daugavas ir uzbūvētas lielās HES (hidroelektrostacijas)?
A.    3;
B.    4;
C.    5.

7.    Kurai Latvijas HES ir vislielākā elektroenerģijas ražošanas jauda?
A.    Rīgas HES;
B.    Ķeguma HES;
C.    Pļaviņu HES.

8.    Kas Latvijā saražo visvairāk elektroenerģijas?
A.    Termoelektrostacijas (TEC);
B.    HES;
C.    Saules enerģija.

9.    Lai HES un TEC uzsāktu darbu, ir nepieciešams laiks, kas var būt dažas minūtes un sasniegt pat vairākas stundas. Kura stacija spēj ātrāk uzsākt darbu?
A.    HES;
B.    TEC;
C.    abi vienādi.

10.    Kādā veidā galvenokārt plānots palielināt līdzšinējās elektroenerģijas ražošanas jaudas Latvijā?
A.    Efektivizējot jau esošās ražotnes;
B.    Būvējot jaunus HES;
C.    Būvējot vēja parkus.

11.    Kur paliek elektroenerģija, kad tā tiek saražota vairāk nekā nepieciešams Latvijas patēriņam?
A.    Uzglabāta akumulatoros;
B.    Eksportēta uz citām valstīm;
C.    Utilizēta, ievadot zemē.

12.    Kas ir elektroenerģijas birža?
A.    Vieta, kur satiekas elektroenerģijas ražotāji ar patērētājiem jeb Latvijas mājsaimniecībām;
B.    Vieta, kur satiekas elektroenerģijas ražotāji ar pircējiem un notiek vairumtirdzniecības darījumi;
C.    Vieta, kur satiekas elektroenerģijas mazumtirgotāji ar patērētājiem jeb mājsaimniecībām.

13.    Kura no minētajām nav elektroenerģijas biržas funkcija?
A.    Attīstīt jaunas zaļās enerģijas ražošanas jaudas;
B.    Nodrošināt drošu un efektīvu elektroenerģijas tirdzniecību;
C.    Nodrošināt efektīvu starpvalstu jaudu izmantošanu.