FIZMIX rada interesi par fiziku arī ZZ čempionātā

Pasākuma dalībniekiem ir tiesības iebilst savu fotoattēlu apstrādei, nosūtot iebildumus uz e-pastu info@fizmix.lv, norādot identificējošu informāciju (piemēram, pasākuma nosaukumu, fotografēšanas laiku un izskatu raksturojošu informāciju). Ar AS "Latvenergo" Klientu personas datu apstrādes principiem ir iespējams iepazīties interneta vietnē https://www.fizmix.lv/datu-apstrade