Latvenergo Energoefektivitātes centrā viesojās Babītes vidusskolas 7.klase