Fizmix konkursa "Gudrs, vēl gudrāks" nolikums

"Gudrs, vēl gudrāks!" skatītāju konkurss

Konkursa noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi
  1.  Konkursa organizators ir AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
  2. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un popularizēt FIZMIX.lv kā lielāko fizikas portālu Latvijā, kurā fizikas teorija izklāstīta ar praktiskiem piemēriem un aizraujošiem eksperimentiem.
  3. Konkursa norises rīkotājs: SIA "Inspired Connect", reģistrācijas Nr.40103934855, juridiskā adrese: Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011, tel.nr. 67830661, e-pasts: iconnect@inspired.lv, kurš, nodrošinot konkursa norisi, rīkojas AS "Latvenergo" uzdevumā.
  4. Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar Valsts SIA "Latvijas Televīzija", reģistrācijas Nr.40003080597 juridiskā adrese: Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050, Latvija.
  5. Konkursa sākuma datums ir 2019. gada 4.oktobris, beigu datums ir 2020. gada 22.maijs.
  6. Konkursā piedalās AS "Latvenergo" fizikas portāla FIZMIX.lv lietotāji, fiziskas personas, kuras ir reģistrējušās FIZMIX.lv portālā Fizmix.lv lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā un atbildējušas pareizi uz kādu no jautājumiem sadaļā "Gudrs, vēl gudrāks!".
 2. Konkursa balvas
  1. Katru ceturto nedēļu no visiem pareizi uz konkursa jautājumiem atbildējušajiem konkursa dalībniekiem tiek izlozēts viens mazās balvas ieguvējs.
  2. Galvenā balva - viens "Xiaomi Mi" elektriskais skrejritenis, kas tiek izlozēta starp visiem pareizo atbilžu iesniedzējiem, visas spēles laikā.
 3. Konkursa norises un balvu izlozes kārtība
  1. Sākot ar 2019.gada 4.oktobri pēc katra LTV1 nedēļas raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks!" AS "Latvenergo" fizikas portāla FIZMIX.lv sadaļā "Gudrs, vēl gudrāks!" tiks uzdots skatītāju jautājums, uz kuru būs iespējams atbildēt līdz nākamā raidījuma pirmreizējā ētera dienai.
  2. Konkursā nedrīkst piedalīties AS "Latvenergo", SIA "Inspired Connect" un VSIA "Latvijas Televīzija" darbinieki.
  3. Pēc katra skatītāju jautājuma atbildes termiņa beigām 3 (trīs) dienu laikā tiek izlozēts viens pareizi atbildējušais dalībnieks, kas balvā saņems tajā nedēļā portālā FIZMIX.lv sadaļā "Gudrs, vēl gudrāks" norādīto balvu. Uzvarētājs par laimestu tiks informēts personīgi uz e-pastu, kuru dalībnieks norādījis, reģistrējoties portālā FIZMIX.lv.
  4. 2020.gada 22.maijā tiks apkopota informācija par visiem reģistrētiem dalībniekiem, kuri līdz 22. maijam būs reģistrējušies FIZMIX.lv portālā un pareizi atbildējuši uz vismaz vienu no skatītāju jautājumiem.
  5. Katram dalībniekam, kurš sniedzis pareizu atbildi, tiks piešķirts kārtas numurs. Ja dalībnieks atbildējis pareizi uz vairākiem jautājumiem, dalībnieks piedalās izlozē ar vairākiem izlozes numuriem. 2020.gada 29.maijā, izmantojot nejaušu skaitļu ģeneratoru, tiks izlozēts "Xiaomi Mi" elektriskā skrejriteņa ieguvējs.
  6. Uzvarētājs tiks informēts par balvas saņemšanas iespējām līdz 2019. gada 29. maijam uz e-pastu, kuru dalībnieks norādījis, reģistrējoties portālā FIZMIX.lv.
  7. Izlozes atbilstību godīgas spēles principiem uzraudzīs: AS "Latvenergo" Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas (MKAF) direktore, AS "Latvenergo" MKAF Mārketinga daļas vadītāja, AS "Latvenergo" MKAF projektu vadītājs.
 4. Balvu saņemšana
  1. Uzvarētājs balvu varēs saņemt personīgi, vienojoties par balvas saņemšanas laiku un vietu. Mazo balvu ieguvēji balvas varēs saņemt viena mēneša laikā no attiecīgās balvas izlozes dienas. Galvenās balvas ieguvējs balvu varēs saņemt līdz 2020.gada 30.jūlijam.
  2. "Xiaomi Mi" elektriskā skrejriteņa saņemšanai konkursa uzvarētājam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, eID karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas-nodošanas akts. Ja uzvarētājs nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, tad uzvarētājām jāierodas uz šajā punktā minētās balvas saņemšanu kopā ar savu likumisko pārstāvi (vecāku, aizbildni). Balvas saņemšanai konkursa uzvarētāja likumiskajam pārstāvim jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments un jāparaksta balvas pieņemšanas-nodošanas akts.
  3. Konkursa ietvaros apstrādātie konkursa uzvarētāju un to likumisko pārstāvju personas dati tiks izmantoti konkursa uzvarētāju un to pārstāvju identificēšanai un balvu izsniegšanai.
  4. Balvu nav iespējams izņemt skaidrā naudā vai aizstāt ar citu preci vai pakalpojumu.
 5. Citi noteikumi
  1. Konkursa organizatoram ir tiesības grozīt vai mainīt šos noteikumus, publiskojot grozījumus vai izmaiņaswww.fizmix.lv un VSIA "Latvijas Televīzija" mājaslapā http://ltv.lsm.lv/. Jautājumos, kas ir saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa organizators ir tiesīgs pieņemt vienpusēju lēmumu un rīkoties atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
  2. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar portāla Fizmix.lv lietošanas noteikumiem.
  3. Ar AS "Latvenergo" veiktās personas datu apstrādes principiem ir iespējams iepazīties mājaslapā www.latvenergo.lv/dati. 
  4. Pretenziju gadījumā konkursa dalībnieks ir tiesīgs vērsties pie konkursa organizatora rakstveidā iesniedzot pretenziju uz e-pastu: info@fizmix.lv. Pretenzija tiks izskatīta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Atbilde uz pretenziju tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz pretenzijā norādīto adresi. Pretenziju par konkursa norisi var iesniegt līdz 2020. gada 15. jūnijam.