Fizmix konkursa "Gudrs, vēl gudrāks" nolikums

“Gudrs, vēl gudrāks!” skatītāju konkurss

Konkursa noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Konkursa rīkotājs: SIA „Inspired Connect”, reģistrācijas Nr.40103934855, juridiskā adrese: Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011, tel. 67830661, e-pasts: iconnect@inspired.lv, kurš rīkojas AS ,,Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, uzdevumā.
  2. Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar Valsts SIA „Latvijas Televīzija”, reģistrācijas Nr. 40003080597 juridiskā adrese: Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV—1050, Latvija.
  3. Konkursa sākuma datums ir 2018. gada 5.oktobris, beigu datums ir 2019. gada 24.maijs.
  4. Konkursā piedalās AS „Latvenergo”  fizikas portāla FIZMIX.LV lietotāji, fiziskās personas, kuri ir reģistrējušies FIZMIX.LV portālā un atbildējuši pareizi uz kādu no jautājumiem sadāļā “Gudrs, vēl gudrāks!”.
  5. Atbildot vismaz uz vienu konkursa jautājumu, fizikas portāla FIZMIX.LV lietotājs kļūst par konkursa dalībnieku un piekrīt šiem konkursa noteikumiem.
 2. Konkursa balvas

  1. Katru nedēļu no visiem pareizi uz konkursa jautājumu atbildējušajiem konkursa dalībniekiem, tiek izlozēts viens mazās balvas ieguvējs.
  2. Galvenā balva - viens „Segway Kickscooter ES1” elektriskais skūteris, kas tiek izlozēta starp visiem pareizo atbilžu iesniedzējiem, visas spēles laikā.
  3. Konkursa rīkotājs sedz Iedzīvotāju Ienākuma nodokli balvas noteiktajai vērtībai, ieskaitot to valsts kasē, likumā noteiktajā kārtībā.
 3. Konkursa norises un balvu izlozes kārtība

  1. Sākot ar 2018.gada 5.oktobra “Gudrs, vēl gudrāks!” LTV1 pirmo sezonas raidījumu, pēc katra nedēļas raidījuma AS “Latvenergo” fizikas portāla FIZMIX.LV sadaļā “Gudrs, vēl gudrāks!”, tiks uzdots skatītāju jautājums, uz kuru būs iespējams atbildēt līdz nākamā raidījuma pirmreizējam ēteram.
  2. Konkursā nevar piedalīties AS “Latvenergo”, SIA „Inspired Connect” un VSIA „Latvijas Televīzija” darbinieki.
  3. Pēc katra skatītāju jautājuma atbildes termiņa beigām, 3 dienu laikā tiek izlozēts viens pareizi atbildējušais dalībnieks, kas balvā saņems tajā nedēļā portālā fizmix.lv sadaļā Gdrs, vēl gudrāks norādīto balvu. Uzvarētājs par laimestu tiks informēts personīgi.
  4. 2019.gada 24.maijā tiks apkopota informācija par visiem reģistrētiem dalībniekiem, kuri līdz 24. maijam būs reģistrējušies FIZMIX.LV portālā un pareizi atbildējuši uz vismaz vienu no skatītāju jautājumiem.
  5. Katram pareizās atbildes dalībniekam tiks piešķirts kārtas numurs. Ja dalībnieks atbildējis uz vairākiem jautājumiem pareizi, dalībnieks piedalās izlozē ar vairākiem izlozes numuriem. 2019.gada 27.maijā, izmantojot nejaušu skaitļu ģeneratoru, tiks izlozēts „Segway Kickscooter ES1” elektriskā skūtera ieguvējs.
  6. Uzvarētājs tiks informēts par balvas saņemšanas iespējām līdz 2019. gada 29. maijā.
  7. Izlozes godīgumu uzraudzīs:  AS „Latvenergo” Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas (MKAF) direktore, AS „Latvenergo” MKAF Mārketinga daļas vadītāja, AS „Latvenergo” MKAF projektu vadītājs.
 4. Balvu saņemšana

  1. Uzvarētājs par balvas saņemšanu tiks informēts personiski un tā vārds tiks publicēts FIZMIX.LV mājas lapā www.fizmix.lv “Gudrs, vēl gudrāks!” sadaļā. Balvu varēs saņemt personīgi, vienojoties par laiku un vietu. Mazo balvu ieguvēji balvas varēs saņemt viena mēneša laikā pēc attiecīgās izlozes, „Segway Kickscooter ES1”  elektriskā skūtera ieguvējs balvu varēs saņemt līdz 2019.gada 30.jūlijam.
  2. Balvas „Segway Kickscooter ES1”  saņemšanai konkursa uzvārētājam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas-nodošanas akts. Ja uzvārētājs nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, tad uzvarētājām jāierodas uz šajā punktā minētās balvas izsniegšanu kopā ar savu likumisko pārstāvi (vecāku, aizbildni). Balvas saņemšanai konkursa uzvarētāja likumiskajam pārstāvim jāuzrada savs personu apliecinošs dokuments un jāparaksta balvas pieņemšanas-nodošanas akts.
  3. Konkursa ietvaros nodotie konkursa uzvārētāju un to likumisko pārstāvju personu dati tiks izmantoti tikai un vienīgi konkursa uzvārētāju un to pārstāvju identificēšanai un balvu izsniegšanai.
  4. Balvu nevarēs izņemt skaidrā naudā vai aizstāt ar citu preci vai pakalpojumu.
 5. Citi noteikumi

  1. Konkursa rīkotājiem ir  tiesības  grozīt  vai  mainīt  šos  noteikumus,  publiskojot  grozījumus vai izmaiņas www.fizmix.lv un VSIA “Latvijas Televīzija” mājaslapā http://ltv.lsm.lv/. Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa rīkotājs var pieņemt vienpusēju lēmumu, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus un šos noteikumus. 
  2. Pretenziju gadījumā konkursa dalībnieks vēršas pie SIA „Inspired Connect” rakstveidā pa epastu: iconnect@inspired.lv. Pretenzija tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas. Atbilde uz pretenziju tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz pretenzijā norādīto adresi. Pretenziju var sūtīt līdz 2018. gada 15. jūnijam.