Mēs zinām fizikas EKSĀMENA pareizās ATBILDES!

FIZMIX.lv portālā publicēti pēdējo gadu fizikas eksāmenu uzdevumi, risinājumi un vērtēšanas kritēriji. Gatavojies fizikas eksāmenam un izmanto:

  • plašu un ērti sakārtotu uzdevumu krātuvi;
  • īsus un korektus uzdevumu skaidrojumus;
  • vērtēšanas kritērijus, kas palīdz saprast,  par ko eksāmenā tiek piešķirti punkti!

Uzdevumus iespējams šķirot pa fizikas tēmām vai dalīt tos pa eksāmena norises gadiem.

Image

Papildus  uzdevumu atrisinājumiem izveidots videomateriāls ar 2020. gada eksāmena uzdevumu detalizētākiem skaidrojumiem un risinājumiem. Visus eksāmenu uzdevumus meklē FIZMIX.lv portālā, taču video ievietots lapas apakšā.

Eksāmenu risinājumus un vērtēšanas kritērijus veidojuši, apkopojuši un recenzējuši:

  • Ludmila Belogrudova, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas vadītāja;
  • Austris Cābelis, ilggadējs VISC eksāmenu satura izstrādes organizators un satura veidotājs, grāmatu un mācību līdzekļu autors;
  • Sergejs Vinogradovs, eksperts, mācību grāmatu autors, fizikas skolotājs.

2020. gada eksāmena uzdevumus skaidro:

  • Valdis Zuters, Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs, FIZMIX.lv satura autors;
  • Ludmila Belogrudova, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas vadītāja;
  • Raitis Streičs, portāla FIZMIX.lv vadītājs.