Ķeguma hidroelektrostacija un enerģētikas mantojums tagad izzināms interaktīvi

 

Enerģētikas muzejs aicina gūt jaunu pieredzi un piedāvā iesaistošas darbošanās iespējas, izzinot hidroelektrostacijas uzbūvi, enerģijas ražošanas procesu, ar to saistītos vides aspektus jaunajā Ķeguma HES interaktīvajā modelī. Veicinot interesi par fiziku un dabaszinātnēm, interaktīvajās spēlēs var simulēt ražotnes iedarbināšanu elektroenerģijas ražošanai un virtuāli piedalīties zivju resursu atjaunošanas aktivitātēs.

 

Muzeja apmeklētājiem tagad ir pieejams arī audiogids, sniedzot iespēju izzināt Latvijas enerģētikas vēsturi un koncerna izaugsmi, uzzināt neparastus stāstus un iepazīties ar unikāliem muzeja eksponātiem.