FIZMIX palīdzēs un sagādās balvas!

Aicinām jūs savā skolā noorganizēt fizikas konkursu, vairojot skolēnu interesi un zināšanas. Un FIZMIX nāks jums talkā, lai arī konkursa organizēšanu padarītu vieglu un aizraujošu!

Noorganizējiet fizikas konkursu komandām no vismaz četrām klašu grupām, un no FIZMIX jūs iegūsiet:

  • idejas un materiālus konkursa veidošanai
  • FIZMIX paraugdemonstrējumus savā skolā
  • 5 balvu komplektu – Xiaomi viedās fitnesa aproces

Katru nedēļu līdz mācību gada beigām FIZMIX brauc ciemos uz vienu skolu pieteikšanās secībā. Tādēļ piesakiet savu dalību jau laikus!

Piesakies, sūtot epastu uz info@fizmix.lv !

 

Par konkursa formātu

Konkursa formātu varat izvēlēties pēc saviem ieskatiem, taču jāizpilda nosacījums, ka tajā piedalās vismaz 4 dažādu klašu komandas (iespējams konkursu rīkot vienā klašu grupā vai starp dažādām klašu grupām).

Piemēri (konkursu var rīkot arī formātā, kāds nav minēts piemēros):

Eksperimentu paraugdemonstrējumi

Skolēniem tiek uzdots sagatavot eksperimenta paraugdemonstrējumu, kuru vērtē žūrija pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. Konkursa dienā dalībnieki demonstrē eksperimentus, vienlaikus skaidrojot fizikālos procesus. Daudz dažādu eksperimentu idejas atrodamas FIZMIX.LV portālā. Katru dalībnieku vērtē žūrijas komisija, kurā labprāt iesaistīsies arī FIZMIX pārstāvis.

Komandu sacensības

Katra klase izveido vienu vai vairākas komandas (piemēram, katrā 5 skolēni), kuras  pilda dažādus ar fiziku saistītus uzdevumus. Tie var būt gan testa jautājumi, gan praktiski komandā veicami uzdevumi. Daudz noderīgu materiālu un gatavu uzdevumu šim konkursa formātam ir atrodami FIZMIX skolotāju portālā – te pieejams arī konkursa „FIZMIX Eksperiments”  pēdējo sešu gadu uzdevumu arhīvs.

Par balvām

Apciemojot katru skolu, FIZMIX līdzi ņem 5 balvas – Xiaomi viedās fitnesa aproces. Jūsu kā konkursa organizatoru ziņā ir balvu sadalīšanas princips. Piemēram, ja konkursā piedalās piecu skolēnu komandas, tad visas piecas balvas var piešķirt uzvarētāju komandai. Ja skolēni konkursā piedalās individuāli, tad var apbalvot pirmās 5 vietas. Un, ja konkursa organizēšanā iesaistīti skolēni, daļu balvu var novirzīt organizatoru komandai.

Par FIZMIX priekšnesumu

Pēc konkursa organizatoru vēlmes piedāvājam arī FIZMIX eksperimentu paraugdemonstrējumus, lai atklātu vai noslēgtu konkursu, kā arī lai aizpildītu pasākumā paredzētās pauzes.

Par skatītājiem

Lai fizikas svētki nebūtu tikai mazai skolēnu grupai, vēlams pasākumu organizēt telpā, kur to var apmeklēt arī skatītāji jeb atbalstītāji. Elektrum Energoefektivitātes centrs būs sarūpējis jautājumus un īpašas specbalvas arī atjautīgākajiem līdzjutējiem.