Jauns portāls par enerģētikas vēsturi un attīstību

Virtuālais enerģētikas muzejs https://energetikasmuzejs.lv ir Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja veidots projekts, lai veicinātu zinātību par Latvijas enerģētikas nozari, koncerna vēsturi un attīstību, kā arī sekmētu skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām. Interneta vietne nodrošina nacionālā enerģētikas mantojuma attālinātu pieejamību, sniedzot iespējas tālākizglītībai, pētniecībai, radošām idejām un iedvesmai. Virtuālā enerģētikas muzejā var aplūkot 3000 enerģētikas vēstures liecību, nozares un koncerna attīstības laika līnijas, elektrostaciju digitālās kartes, AS "Latvenergo" ražotņu celtniecības kinohronikas, animācijas un virtuālās tūres par enerģijas ražošanu mūsdienās, kā arī pārbaudīt savas zināšanas Elektrības vēstures erudīcijas spēlē.

Aicinām apmeklēt un novērtēt interneta vietni Virtuālais enerģētikas muzejs!