Konkurso taisyklės

 1. Bendrieji nuostatai
  1. Konkurso organizatorius yra AB „Latvenergo“, registracijos Nr.40003032949, juridinis adresas: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
  2. Konkurso vykdymo organizatorius yra RAB „Komunikācijas aģentūra“, registracijos Nr. LV40003524607, juridinis adresas: Blaumaņa 5A-7, Rīga, LV-1011, kurią AB "Latvenergo" paskyrė organizuoti ir rūpintis konkurso vykdymu.
  3. Konkurso tikslas – skatinti FIZMIX portalo matomumą ir jaunimo domėjimąsi tiksliaisiais mokslais.
  4. Konkursas vyksta FIZMIX portale (www.fizmix.lv). Konkurso pradžios data – 2023 m. balandžio 20 d., pabaigos data – 2023 m. gegužės 7 d., nugalėtoja renkami 2023 m. gegužės 8 d.
  5. Konkurse dalyvauja visi mokiniai, konkurso vykdymo metu atsiuntę paraišką į konkurso organizatoriaus el. paštą info@fizmix.lv, kurioje turi būti nurodyta informacija apie dalyvį ir pridėta nuotrauka, kurioje pavaizduota elektrinių prietaisų galios grandinė.
  6. Iš visų konkurso dalyvių bus ištraukti 3 dalyviai, kurie laimės prizą – kvietimus į Iliuzijų namus „Eureka“ 5 asmenims, o 1 dalyvis laimės prizą – krepšelį saldumynų.
  7. Informacija apie konkurso laimėtoją (vardas, pavardė) po burtų traukimo bus skelbiama konkurso organizatoriaus FIZMIX portale (www.fizmix.lv) prie publikuoto šio konkurso įrašo ir/ar Elektrum Facebook puslapyje.
  8. Kiekvienas laimėtojas turi teisę gauti vieną prizą.
  9. Konkurso organizatorius pasilieka teisę panaudoti atsiųstas nuotraukas konkurso viešinimo tikslais.
  10. Vykdydamas konkurso sąlygas, dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis konkurso taisyklėmis. Dalyviams, dalyvaujantiems konkurse, papildomų išlaidų nėra.
 2. Konkurso prizai
  1. Konkurso prizinis fondas – kvietimai į Iliuzijų namus „Eureka“ 5 asmenims (3 vnt.) ir krepšelis saldumynų (1 vnt.).
 3. Konkurso vykdymo ir prizų traukimo tvarka
  1. Kiekvienam dalyviui, užsiregistravusiam į konkursą pagal šių taisyklių 1.5 punkte nustatytą tvarką, suteikiamas eilės numeris.
  2. Trys konkurso nugalėtojai išrenkami atsitiktiniu būdu, naudojant atsitiktinių skaičių atrankos programą. Burtų traukimas vyks 2023 m. gegužės 8 d.
  3. Vienas konkurso laimėtojas, kuriam atiteks saldumynų krepšelis, išrenkamas pagal pateiktos nuotraukos patrauklumą, t. y., įvertinus įdomiausią elektrinių prietaisų grandinę.
  4. Burtų atitiktį sąžiningo žaidimo principams stebės konkurso organizatoriaus ir konkurso vykdymo organizatoriaus įgalioti atstovai.
 4. Prizų atsiėmimas
  1. Paskelbus informaciją apie laimėtoją pagal 1.7. punkte nurodytą tvarką, laimėtojas kviečiamas per 5 (penkias) darbo dienas dėl prizo atsiėmimo susisiekti su konkurso organizatoriumi asmeniškai ir atsiųsti elektroninį pranešimą į konkurso organizatoriaus el. paštą info@fizmix.lv.
  2. Gavęs laimėtojo elektroninį pranešimą, konkurso organizatorius susisiekia su laimėtoju ir susitaria dėl prizo atsiėmimo laiko ir vietos. Prizo vertė nekeičiama į pinigus ir nepakeičiama kita preke ar paslauga.
  3. Tuo atveju, jei konkurso organizatoriui nepavyksta susisiekti su konkurso laimėtoju arba susitarti su laimėtoju dėl prizo įteikimo laiko per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo laimėtojo elektroninio pranešimo gavimo arba jei laimėtojas atsisako atsiimti prizą, konkurso organizatorius turi teisę palikti prizą konkurso organizatoriaus žinioje.
  4. Norint atsiimti prizą, konkurso laimėtojui ar jo įgaliotam atstovui reikia pateikti asmens dokumentą. Konkurso laimėtojo įgaliotas asmuo turi pateikti atstovavimą įrodančio dokumento originalą. Konkurso metu perduoti laimėtojų ir jų atstovų asmens duomenys bus tvarkomi išskirtinai laimėtojų ir jų atstovų tapatybės nustatymo tikslu siekiant įteikti prizus.  
 5. Fizinių asmenų duomenų tvarkymas
  1. Konkurso metu gautų fizinių asmenų duomenų valdytojas yra AB „Latvenergo“ registracijos Nr. 40003032949, juridinis adresas: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
  2. Konkurso organizatorius, kaip valdytojas, tvarko konkurso dalyvių pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę), kuriuos jie savarankiškai pateikė konkurso organizatoriams.
  3. Konkurso dalyvių asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti konkurso vykdymą, įskaitant konkurso laimėtojo nustatymą, susisiekimą su konkurso laimėtoju ir prizo įteikimą, taip pat užtikrinti konkurso viešinimą.
  4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra konkurso dalyvio sutikimas, kuris išreiškiamas dalyvaujant konkurse pagal šių konkurso taisyklių 1.5 punkte nustatytą tvarką, taip pat teisėtus konkurso organizatoriaus interesus dėl konkurso laimėtojo asmens duomenų paskelbimo, siekiant užtikrinti konkurso viešumą.
  5. Asmens duomenų tvarkytojas yra taisyklių 1.2 punkte nurodytas konkurso vykdymo organizatorius – RAB „Komunikācijas atentūra“, registracijos Nr. LV40003524607, juridinis adresas: Blaumaņa 5A-7, Rīga, LV-1011, kuris konkurso organizatoriaus vardu organizuoja ir užtikrina konkurso vykdymą, laikydamasis asmens duomenų tvarkymo norminių aktų reikalavimų ir abipusiškai sudarytos sutarties taisyklių.
  6. Siekiant užtikrinti 5.3. punkte nurodytų konkurso tikslų įgyvendinimą, valdytojas tvarkys konkurso dalyvių ir laimėtojų asmens duomenis vykstant konkursui, taip pat tuo metu, kai vyks su konkursu susijusi veikla, bet ne ilgiau nei iki 2023 metų gegužės 31 d.
  7. Konkurso dalyvis turi teisę realizuoti savo duomenų subjekto teises, kurios kyla iš šiose taisyklėse aprašytų procesų ir tikslų. Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti konkursą, todėl ribojant asmens duomenų tvarkymą ir/ar ištrynus asmens duomenis, dalyvavimas konkurse gali tapti nebeįmanomas.
  8. Be šių konkurso taisyklių, Valdytojas tvarko asmens duomenis kitais tikslais vadovaudamasis Kliento asmens duomenų tvarkymo principais, kuriuos galima rasti adresu https://fizmix.lv/datu-apstrade.
  9. Šiose taisyklėse aprašyta asmens duomenų tvarkymo procedūra galioja tik su konkursu susijusiai asmens duomenų tvarkai.
 6. Kitos taisyklės
  1. Konkurso organizatorius turi teisę keisti šias taisykles, pataisas ar pakeitimus paskelbdamas čia: www.fizmix.lv/konkursas-lt-n
  2. Visais su konkurso vykdymu susijusiais klausimais, kurių neapibrėžia šios taisyklės, konkurso organizatorius gali priimti vienašalį sprendimą ir veikti pagal galiojančią reguliavimo sistemą.
  3. Iškilus pretenzijoms ir klausimams, konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į konkurso organizatorių raštu, atsiųsdamas informaciją elektroninio pašto adresu: info@fizmix.lv. Pretenzija ar klausimas bus išnagrinėtas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jo gavimo. Atsakymas į pretenziją ar klausimą bus pateiktas raštu, išsiunčiant jį konkurso dalyvio paraiškoje nurodytu adresu.