Gaismas izplatīšanās un apgaismojums

Kad 16. gadsimtā Galileo Galilejs mēģināja noteikt gaismas ātrumu, viņam radās tobrīd nepārvaramas problēmas ar laika, kurā gaisma izplatās starp divu palīgu sveču lukturiem, noteikšanu. Uz cik kilometrus attāliem uzkalniem būtu jāatrodas abiem palīgiem, lai, nosakot gaismas ātrumu, cilvēka reakcijas laiks ±0,1 s nebūtu vairāk kā 5 % no eksperimenta norises ilguma?

75 000 km
150 000 km
300 000 km
600 000 km
1 200 000 km
2 400 000 km