Strāvas stiprums, patērētāju slēgumi un oma likums