Vielas uzbūve un molekulāri kinētiskā teorija

Kurš eksperiments uzskatāmi parāda, ka attālums starp gāzes molekulām ir daudz lielāks nekās gāzes molekulas?

ūdens tvaika kondensēšana par ūdens pilieniem
ar gāzi pildīts elastīgs balons ir viegli saspiežams
nemainīga tilpuma balonā sildot gāzi, pieaug tās radītais spiediens
ar atomspēku mikroskopu veikts gāzes parauga matērijas pētījums
strauji izplešoties, gāze atdziest
saspiežot ar gāzi pildītu balonu, pieaug gāzes spiediens