Cilvēks kā elektriskās ķēdes elements - īsā versija