Konkursi tingimused

Konkursi tingimused

 1. Üldtingimused
  1. Konkursi korraldaja on AS Latvenergo, reg-nr 40003032949, juriidiline aadress: Pulkveža Brieža iela 12, Riia, LV-1230.
  2. Konkursi läbiviija on SIA Komunikācijas Aģentūra, reg-nr LV40003524607, juriidiline aadress: Blaumaņa 5A-7, Riia, LV-1011, kes korraldab AS Latvenergo nimel konkurssi ja tagab selle toimumise.
  3. Konkursi eesmärk on tõsta veebiportaali FIZMIX tuntust ja äratada noortes huvi täppisteaduste vastu.
  4. Konkurss toimub veebiportaalis FIZMIX (www.fizmix.lv). Konkursi toimumisaeg: alguskuupäevaks on 11. aprill 2023 ja lõpukuupäevaks 5. mai 2023.
  5. Konkursil osaleb iga õpilane, kes saadab konkursi toimumise ajal konkursi korraldaja e-posti aadressile info@fizmix.lv osalemistaotluse, millel on märgitud teave osaleja kohta ja foto, millel on kujutatud elektriseadme toiteahelat.
  6. Kõigi konkursil osalejate hulgast loositakse välja 3 osalejat, kes võidavad auhinnaks  kutse 5 inimesele Tallinnas asuvasse PROTO avastustehasesse ning 1 osaleja saab auhinnaks maiustustekorvi.
  7. Teave konkursi võitja kohta (ees- ja perekonnanimi) avaldatakse loosimisjärgselt konkursi korraldaja veebiportaalis FIZMIX (www.fizmix.lv) selle konkursi kohta avaldatud teate juures ja/või Elektrumi Facebooki lehel.
  8. Igal võitjal on õigus vaid ühele auhinnale.
  9. Konkursi korraldajad jätavad endale õiguse kasutada saadetud fotosid konkursi reklaamimise eesmärgil.
  10. Konkursi tingimusi täites kinnitab osaleja, et on käesolevate konkursi tingimustega tutvunud. Konkursil osalemisel osalejatele lisakulusid ei kaasne.
 2. Konkursi auhinnad
  1. Konkursi auhinnafond – kutse 5 inimesele PROTO avastustehasesse Tallinnas (3 tk) ja maiustustekorv (1 tk).
 3. Konkursi toimumise ja auhinnaloosi kord
  1. Igale konkursil osalejale, kes on konkursi tingimuste punkti 1.5 kohaselt end osalema registreerinud, määratakse osaleja number.
  2. Konkursi kolm võitjat valitakse juhuslikkuse printsiibi alusel juhuslike numbrite genereerimise programmi abil. Loosimine toimub 5. mai 2023. a.
  3. Konkursi võitja, kes saab auhinnaks maiustustekorvi, valitakse välja saadetud foto atraktiivsuse põhjal, ehk võitjaks on kõige huvitavam elektriseadme toiteahel.
  4. Loosimise vastavust ausa mängu põhimõtetele kontrollivad konkursi korraldaja ja konkursi läbiviija volitatud esindajad.
 4. Auhindade üleandmine
  1. Peale võitja teabe avaldamist punktis 1.7 märgitud korras palutakse võitjal auhinna kättesaamiseks 5 (viie) tööpäeva jooksul konkursi korraldajaga isiklikult ühendust võtta, saates e-kirja konkursi korraldaja e-posti aadressile info@fizmix.lv.
  2. Pärast võitjalt e-kirja saamist võtab konkursi korraldaja võitjaga ühendust ning lepib kokku auhinna üleandmise aja ja koha. Auhinda ei saa vahetada rahaks ega asendada muu kauba või teenusega.
  3. Juhul, kui konkursi korraldajal ei õnnestu 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast konkursi võitjalt e-kirja saamist võitjaga ühendust võtta või auhinna üleandmise aega kokku leppida, või kui võitja keeldub auhinda vastu võtmast, on konkursi korraldajal õigus jätta auhind konkursi läbiviija käsutusse.
  4. Auhinna kättesaamiseks tuleb konkursi võitjal või tema volitatud esindajal esitada isikut tõendav dokument. Konkursi võitja volitatud esindajal tuleb esitada esindamisõigsust tõendav originaaldokument. Konkursi raames kogutud võitjate ja nende esindajate isikuandmeid töödeldakse eranditult võitjate ja nende esindajate väljaselgitamise ning auhindade üleandmise eesmärgil.
 5. Füüsiliste isikute andmete töötlemine
  1. Konkursi raames kogutud füüsiliste isikute andmete vastutav töötleja on AS Latvenergo, reg-nr 40003032949, juriidiline aadress: Pulkveža Brieža iela 12, Riia, LV-1230.
  2. Konkursi korraldaja töötleb vastutava töötlejana konkursil osalejate esitatud isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi), mille nad on ise konkursi korraldajatele esitanud.
  3. Konkursil osalejate isikuandmete töötlemise eesmärk on tagada konkursi toimumine, sealhulgas konkursi võitja välja selgitamine, konkursi võitjaga ühenduse võtmine ning auhinna üleandmine ja konkursi reklaam.
  4. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on konkursil osaleja nõusolek, mida väljendatakse konkursil osalemisel konkursi tingimuste punktis 1.5 märgitud korras, aga ka konkursi korraldaja õigustatud huvid seoses konkursi võitja isikuandmete avaldamisega konkursi reklaami tagamise eesmärgil.
  5. Isikuandmete vastutav töötleja on konkursi tingimuste punktis 1.2 märgitud konkursi elluviija SIA Komunikācijas Aģentūra, reg-nr LV40003524607, juriidiline aadress: Blaumaņa 5A-7, Riia, LV-1011, kes viib konkursi korraldaja nimel konkurssi läbi ja tagab selle toimumise, järgides isikuandmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõudeid ja omavahel sõlmitud lepingutingimusi.
  6. Tagamaks punktis 5.3 märgitud konkursi eesmärkide saavutamise töötleb isikuandmete töötleja konkursil osalejate ja võitjate isikuandmeid konkursi käigus, samuti perioodil, mil toimuvad konkursiga seotud tegevused, kuid mitte kauem kui kuni 31. maini 2023. a.
  7. Konkursil osalejal on õigus realiseerida oma andmesubjekti õigusi, mis tulenevad konkursi tingimustes kirjeldatud protsessidest ja eesmärkidest. Konkursil osaleja isikuandmete töötlemine on vajalik konkursi läbiviimiseks, mistõttu isikuandmete töötlemise piiramine ja/või isikuandmete kustutamine võib muuta konkursil osalemise võimatuks.
  8. Lisaks konkursi tingimustele töötleb Isikuandmete vastutav töötleja isikuandmeid muudel eesmärkidel vastavalt Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mis on kättesaadavad veebilehel https://fizmix.lv/datu-apstrade.
  9. Konkursi tingimustes kirjeldatud isikuandmete töötlemise kord kehtib ainult konkursi raames esitatud isikuandmete töötlemisel.
 6. Muud tingimused
  1. Konkursi korraldajal on õigus konkursi tingimusi muuta, avaldades muudatused siin: www.fizmix.lv/voistlus-ee-n
  2. Kõigis konkursi toimumisega seotud ja konkursi tingimustes määratlemata jäänud küsimustes saab konkursi korraldaja teha ühepoolse otsuse, tegutsedes vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
  3. Pretensioonide ja küsimuste korral on konkursil osalejal õigus pöörduda kirjalikult konkursi korraldaja poole, saates teabe e-posti aadressile info@fizmix.lv. Pretensioon või küsimus vaadatakse läbi 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul alates selle laekumisest. Pretensioonile või küsimusele vastatakse kirjalikult konkursil osaleja taotluses märgitud aadressil.