Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks

A un B ir divi metāla vadītāji, kas novietoti uz izolētas pamatnes. Sākotnēji tie nav uzlādēti. Vadītājam A piešķir pozitīvu lādiņu (skatīt attēlu).

Vadītājā B inducējas lādiņi. Attēlā pieraksti galā x un galā y inducētā lādiņa zīmi!
Kuras daļiņas vadītājā B ir pārsvarā?

Metālu kristālrežģa mezglpunktos atrodas gan neitrāli atomi, gan pozitīvi metālu joni, un daļa elektronu brīvi pārvietojas pa metāla kristālrežģi. Ja neuzlādētam vadītājam B tuvina pozitīvi lādētu vadītāju A, tad vadītāja A elektriskais lauks iedarbojas uz brīvajiem elektroniem vadītājā B, un tie pārvietojas uz vadītāja galu x, kas atrodas tuvāk vadītājam A. Uz vadītāja B gala x izveidojas elektronu pārpalikums (inducēsies negatīvs elektriskais lādiņš), bet uz vadītāja B pretējā gala, y, izveidojas elektronu iztrūkums (inducēsies pozitīvs elektriskais lādiņš). Šo parādību sauc par elektrostatisko indukciju. Protams, vadītāja A elektriskais lauks darbojas arī uz kristāliskā režģa joniem, taču tie nepārvietojas elektriskā lauka iedarbībā.

Starp A un B vadītājiem nebija saskares, tāpēc vadītājs B paliek elektriski neitrāls visu eksperimenta laiku.

Atbilde: vadītāja B galā x inducējas negatīvs lādiņš, bet galā y inducējas pozitīvs lādiņš (skatīt attēlu). Vadītājā B negatīvo un pozitīvo daļiņu skaits ir vienāds, tātad, nav vērojams kādu daļiņu pārsvars.

Vērtēšanas kritēriji

Skaidro elektriskā lādiņa inducēšanos vadītājā B – 1 punkts.

Skaidro lādēto daļiņu līdzsvaru vadītājā B – 1 punkts.