Elektromagnētiskie viļņi un svārstības

Uzraksti divus piemērus, kā var konstatēt infrasarkano starojumu!

Infrasarkanais (IS) jeb siltuma starojums ir elektromagnētiskie viļņi, kuru garums ir 2 mm...760 nm. Infrasarkano starojumu sauc arī par siltumstarojumu. IS starojums ar acīm nav redzams. Uztvērēji pārveido IS starojuma enerģiju cita veida enerģijā, piemēram, gaismas starojumā jeb siltumā.

Infrasarkano starojumu var konstatēt:

• sajūtot ar ādu kā siltumu (no parasta sildītāja, no infrasarkanā sildītāja, no Saules, no plīts un tml.);

• ar IS starojuma termometru;

• izmantojot infrasarkanā starojuma brilles, nakts redzamības brilles, binokli;

• fotografējot ar infrasarkano staru fotoaparātu (kameru);

• fotografējot ar fotoaparātu, kurā tiek izmantots infrasarkano staru filtrs;

• ar termorezistoru, kuram pretestība mainās atkarībā no temperatūras izmaiņas;

• ar fotoelementu, kurā, to apstarojot ar IS starojumu, rodas EDS.

Vērtēšanas kritēriji

Zina vairākus piemērus, kā var konstatēt infrasarkano starojumu. Par katru piemēru – 1 punkts.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu  (par otro piemēru, pirmais piemērs netiek ieskaitīts). 

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem (skolēns neatbild uz uzdoto jautājumu).

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem (atbilde ir pārāk vispārīga un tajā netiek demonstrētas nekās zināšanas).  

Image

4. piemērs: Risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image