Eksperimentā sarkanās gaismas (viļņa garums ir \(6,5\cdot10^{-7}\space\)m) lāzera staru raida perpendikulāri difrakcijas režģim. Pirmās kārtas maksimumu novēro 32° lielā leņķī.

Image

Ar aprēķiniem parādi, ka attālums starp difrakcijas režģa spraugām/svītrām ir \(1,23\cdot10^{-6}\space\mathrm{m}\) !

Risinot uzdevumu, jāpielieto difrakcijas režģa formula \(d\sin{\varphi}=k\lambda\), kur \(\varphi\) – difrakcijas leņķis, \(d\) – difrakcijas režģa konstante, \(k\) – spektra kārta, \(\lambda\) – lāzera starojuma viļņa garums. Difrakcijas režģa konstante \(d\) ir attālums starp difrakcijas režģa spraugām/svītrām. No difrakcijas režģa formulas izsakot parametru \(d\), iegūst: \(d=\frac{k\lambda}{\sin{\varphi}}\).
Aprēķini: \(d=\frac{k\lambda}{\sin{\varphi}}=\frac{1\cdot6,5\cdot10^{-7}}{\sin{32^o}}=\frac{6,5\cdot10^{-7}}{0.53}\approx{1,23\cdot10^{-6}}\space\mathrm{m}\).

 

Uzdevuma izpilde eksāmenā  64%.

Vērtēšanas kritēriji
Atrod formulu lapā difrakcijas režģa formulu – 1 punkts.
Ievieto skaitļus, parāda aprēķinu gaitu – 1 punkts.
Iegūst rezultātu kopā ar mērvienībām – 1 punkts.