Attēlā redzams zvaigžņotās debess grozāmās kartes fragments.

Image

2.1. Kura zvaigzne ir spožāka – Sīriuss (Lielā Suņa α) vai Polārzvaigzne (Mazā Lāča α)?

2.2. Paskaidro, kā, izmantojot zvaigžņu karti, to var noteikt!

Attēlā ar sarkanu līniju ir apvilkta zvaigzne Sīriuss, bet ar zaļu līniju – Polārzvaigzne.

Zvaigžņu kartē zvaigžņu redzamie spožumi ir apzīmēti ar dažādu diametru aplīšiem. Ja zvaigzne ir spožāka, tai atbilstošais aplītis ir lielāks.

Atbilde: Spožāka zvaigzne ir Sīriuss (Lielā Suņa α).

Vērtēšanas kritēriji

Zina, ka zvaigžņu redzamie spožumi ir apzīmēti ar dažāda diametra apļīšiem – 1 punkts.

Paskaidro, izmantojot informāciju kartē, kura zvaigzne ir spožāka – 1 punkts.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image

4. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image

5. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image

6. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image